nota prawna | polityka prywatności

Na podstawie Art.  43 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011 r. Nr 30, poz. 151, z późn. zm.) Starosta sporządza analizę, przetwarza oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki analizy statystycznej, w zakresie  średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców oraz  liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek.

W roku 2013 nie wpłynęły skargi na ośrodki szkolenia kierowców.

2015-03-19 STATYSTYKA ZDAWALNOŚCI OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW ZA ROK 2014 r. 
2014-12-03

WYKAZ OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW Z TERENU POWIATU OSTROWSKIEGO

2014-01-01 STATYSTYKA ZDAWALNOŚCI OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW ZA ROK 2013 r. 

 

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone