nota prawna | polityka prywatności

Zaproszenie do wzięcia udziału w kampanii EMI  na rzecz wyborów do Parlamentu Europejskiego

Wszystkie organizacje stowarzyszone w CEMR zainteresowane udziałem w tej kampanii mogą:
•    otrzymać gotowy szablon kampanii na rzecz propagowania idei „dlaczego ważnym jest głosowanie na Europę”.
•    dotrzeć do zainteresowanych stron na szczeblu lokalnym z gotowym argumentem politycznym, wskazującym, że decyzje podejmowane na szczeblu UE mają znaczący wpływ na gminy i regiony oraz społeczności lokalne.
•    być widocznym na poziomie europejskim dzięki kanałom komunikacyjnym EMI i CEMR


EMI będzie działać jako centralny organ koordynujący wszystkie kwestie techniczne i organizacyjne z osobami do kontaktu w poszczególnych organizacjach członkowskich, podanymi w formularzu. EMI będzie odpowiedzialny za wszystkie sprawy związane z projektowaniem i układem graficznym ulotki. Decyzja o zdjęciach i tekstach, które mają być wykorzystane w kampanii zostanie podjęta przez członków organizacji zrzeszonych. W przypadku gdybyście Państwo byli zainteresowani udziałem w kampanii, można przygotować własną krótką frazę, dlaczego obywatele powinni głosować na Europę. Ponadto należy również dostarczyć zdjęcie osoby, która wygłasza "świadectwo" oraz logo stowarzyszenia.
Ponadto, Państwa organizacja może także poinformować swoich członków o kampanii, tak aby mogli oni bezpośrednio dostarczać swoje przesłania od burmistrzów, radnych i innych osób. Pozwoli to na stworzenie kampanii wielopoziomowej.
Jeśli Państwa organizacja chciałaby wziąć udział w kampanii EMI, wystarczy wypełnić załączony formularz rejestracyjny i odesłać go do Pana Tomasa Spragg (tomas.spragg@europeanmovement.eu) wraz z odpowiednimi informacjami/plikami. Poniżej, link do szablonu w języku angielskim i francuskim, pokazującego jak dana organizacja może się zaprezentować.
http://www.flickr.com/photos/eurmove/sets/72157640822797853/
EMI, poza informacją o własnej akcji promocyjnej, będzie wysyłać krótkie komunikaty o tym, w jaki sposób rozprzestrzeniają się informacje o wadze głosowania podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego (Facebook, Twitter, czasopisma, banery w stowarzyszeniach, gminach, na stronach internetowych itp.).

Formularz rejestracyjny - pobierz

List obiegowy - pobierz

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone