nota prawna | polityka prywatności

Centrum Ekologii i Zrównoważonego Rozwoju
w Powiecie Ostrowskim

 

2015-07-01

OGŁOSZENIE - Warsztaty serowarskie


2015-06-25

KONFERENCJA - Odnawialne źródła energii (OZE) jako element zrównoważonego rozwoju


2015-06-09

XIII Ostrowskie Spotkania Ornitologiczne już za nami


2015-06-08

KONFERENCJA - Odnawialne źródła energii (OZE) jako element zrównoważonego rozwoju


2014-10-17

Ostrowscy uczniowie w Obozie Ornitologicznym - Akcja Siemianówka III


2014-07-02

STOP NISKIEJ EMISJI - czyli jak skutecznie dbać o czyste powietrze


2014-06-10

XII Ostrowskie Spotkania Ornitologiczne już za nami


2014-04-22

VI Powiatowa Olimpiada Ekologiczna


2014-01-23

Centrum Ekologi i zrównoważonego Rozwoju w Powiecie Ostrowskim serdecznie zaprasza na konferencję Odnawialne źródła energii jako element zrównoważonego rozwoju.


2013-12-06

Konferencja - Błotniak łąkowy i kulik wielki – jak rozpoznawać i chronić klejnoty mazowieckiej ornitofauny?


2013-10-14

Wycieczka edukacyjna „SIEMIANÓWKA II – Przyroda i kultura wschodniego pogranicza Polski” 


XI Ostrowskie Spotkania Ornitologiczne czytaj więcej...


Biblioteka ekologiczna czytaj więcej...


 Wycieczka edukacyjna – „SIEMIANÓWKA I – Przyroda i kultura wschodniego pogranicza Polski”


 Pierwsze obrączkowanie bocianów w powiecie ostrowskim czytaj więcej...


X Ostrowskie Spotkania Ornitologiczne czytaj więcej...


Centrum Ekologii i Zrównoważonego Rozwoju w Powiecie Ostrowskim zaprasza do udziału w jubileuszowej sesji popularno – naukowej   X Ostrowskie Spotkania Ornitologiczne czytaj więcej...


Posadziliśmy kilkadziesiąt wierzb


Tak pierwszy dzień wiosny uczciło powiatowe Centrum Ekologii

W pierwszą rocznicę powstania Centrum Ekologii, 21 marca w Jasienicy, Centrum zorganizowało wspólnie z  Towarzystwem Przyrodniczym „Bocian" i Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Ks. płk Antoniego Warakomskiego w Jasienicy - warsztaty ornitologiczne w terenie i akcję „Dzień Wierzby”, polegającą na sadzeniu żywokołów wierzby.  Tzw. wierzba głowiasta zanika w polskim krajobrazie, a wraz z nią miejsca lęgowe i żerowiska dla kilku gatunków ptaków oraz wielu gatunków owadów czytaj więcej...


Na prośbę szkoły podstawowej Nr 4 w Ostrowi Mazowieckiej w ramach współpracy z Centrum Ekologii i Zrównoważonego Rozwoju w Powiecie Ostrowskim zamieszczamy relację z obchodów światowego Dnia Ziemi, które odbyły się w "czwórce" w dniu 20 kwietnia 2012 r.

RELACJA


Uwaga ! Odwołane warsztaty terenowe pod nazwą ZIMOWE PTAKOLICZENIE

 


 

Centrum Ekoligii i Zrównoważonego Rozwoju w Powiecie Ostrowskim zaprasza nauczycieli przyrodników wraz z grupą max 5 uczniów na warsztaty terenowe pod nazwą ZIMOWE PTAKOLICZENIE.


 Certyfikat jakości Punktu Informacji Turystycznej w Starostwie Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej


KONFERENCJA  Centrum Ekologii i Zrównoważonego Rozwoju w Powiecie Ostrowskim oraz  Zjazd Towarzystwa Przyrodniczego "Bocian"

Ośrodek agroturystyczny "Binduga" w Broku
22-23 październik 2011 r.

 


Konferencję podsumowującą dotychczas zrealizowane zadania Centrum Ekologii i Zrównoważonego Rozwoju w powiecie ostrowskim połączoną ze zjazdem Towarzystwa Przyrodniczego BOCIAN
 


27 września 2011r. – „Europejskie Dni Ptaków”

 Dnia 27 września grupa 21 uczniów klas pierwszych i drugich naszego Liceum, pod opieką p. Pawła Cieśluka uczestniczyła w zajęciach terenowych , zorganizowanych w ramach obchodów „Europejskich Dni Ptaków”. Czytaj więcej...


 Dzień Dziecka w plenerze.

Wspaniała pogoda i dobry humor dopisały uczestnikom warsztatów przyrodniczych zorganizowanych przez Centrum Ekologii i Zrównoważonego Rozwoju w Powiecie Ostrowskim w dniu 1 czerwca br. Do udziału w projekcie pn. „W Dniu Dziecka – bliżej NATURY – PROSTYŃ 2011” Centrum zaprosiło wszystkie szkoły z terenu powiatu. czytaj więcej...


Dzień Dziecka – dniem z NATURĄ

Informujemy, że Centrum Ekologii i Zrównoważonego Rozwoju w Powiecie Ostrowskim zaprosiło wszystkie szkoły z terenu powiatu do udziału w projekcie pn. „W Dniu Dziecka – bliżej NATURY”. czytaj więcej...


 

Chrońmy gniazdujące w budynkach ptaki

W dniu 5 maja br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej odbyło się spotkanie informacyjno – dyskusyjne dotyczące problematyki „Ochrony ptaków gniazdujących w budynkach”, zorganizowane przez Powiatowe Centrum Ekologii i Zrównoważonego Rozwoju w Powiecie Ostrowskim. czytaj więcej...


Z A P R O S Z E N I E

      W związku z licznymi przypadkami zakrywania otworów z gniazdami ptaków podczas robót budowlanych oraz stanowiskiem Ministerstwa Środowiska stwierdzającym, iż gniazda w budynkach stanowią miejsca lęgowe, Powiatowe Centrum Ekologii i Zrównoważonego Rozwoju w Powiecie Ostrowskim zaprasza na spotkanie informacyjno – dyskusyjne dotyczące problematyki „Ochrony ptaków gniazdujących w budynkach”. Spotkanie odbędzie się 5 maja 2011 r. o godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej.
     Wśród  uczestników spotkania przewiduje się służby nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno – budowlanej, przedsiębiorców budowlanych, projektantów, przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych.


Planowany program spotkania przedstawia się następująco:
     1. Przywitanie uczestników spotkania.
     2. Wykład i prezentacja multimedialna Pana Marka Kowalskiego -  ornitologa.
     3. Wystąpienie Powiatowego Lekarza Weterynarii Pana Tomasza Jodko –Narkiewicza „Rola Powiatowego
         Lekarza Weterynarii w ochronie zdrowia i dobrobytu zwierząt dziko żyjących, w tym przede wszystkim
         ptaków”.
     4. Dyskusja uczestników spotkania .


Serdecznie zapraszam

 

Wicestarosta

/-/ Jerzy  Bauer


 

 Ogólnopolski konkurs „Nie znikaj” -  spotkanie warsztatowe w Starostwie Powiatowym

W dniu 15 kwietnia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej w ramach działalności nowoutworzonego Powiatowego Centrum Ekologii i Zrównoważonego Rozwoju odbyło się spotkanie warsztatowe dotyczące możliwości wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie pt. „Nie znikaj”. czytaj więcej...


 Spotkanie Społecznego Sekretariatu  Centrum Ekologii  i Zrównoważonego Rozwoju w Powiecie Ostrowskim

W dniu 11 kwietnia br., w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej odbyło się spotkanie Społecznego Sekretariatu Centrum Ekologii i Zrównoważonego Rozwoju w Powiecie Ostrowskim. czytaj więcej...


Spotkanie inaugurujące działalność Centrum Ekologii i Zrównoważonego Rozwoju w Powiecie Ostrowskim czytaj więcej...

Skład  Społecznego Sekretariatu Centrum Ekologii i Zrównoważonego Rozwoju w Powiecie Ostrowskim. (PDF)


 

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych sprawami ekologii na spotkanie inaugurujące działalność nowoutworzonego Centrum Ekologii i Zrównoważonego Rozwoju w Powiecie Ostrowskim, które odbędzie się w dniu 21 marca br., o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej.

Przewidywany program spotkania przedstawia się następująco:
 

1. Wystąpienie Starosty i Wicestarosty.
2. Prezentacja Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” w Siedlcach – Pan Mirosław Rzępała.
3. Prezentacja Społecznego Instytutu Ekologicznego w Warszawie – Pan Tomasz Włoszczowski.
4. Wystąpienie Nadleśniczego Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka Pana Piotra Uścian – Szaciłowskiego.
5. Dyskusja uczestników spotkania nt. zadań do realizacji przez Centrum w roku 2011 z perspektywą do roku 2012.
6. Podsumowanie, wnioski, zawiązanie społecznego sekretariatu Centrum.


Zapraszam

WICESTAROSTA

/-/ Jerzy Bauer


 

W dniu 8 lutego 2011 r. Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej podjął uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Ekologii i Zrównoważonego Rozwoju w Powiecie Ostrowskim.
 Centrum Ekologii stanowi partnerskie forum współpracy, wymiany informacji, doświadczeń i poglądów w zakresie ekologii, ochrony środowiska, ochrony przyrody, gospodarki odpadami i zrównoważonego rozwoju.
 Centrum Ekologii będzie prowadziło działania związane z edukacją  ekologiczną, których założeniem jest promowanie zasad i idei zrównoważonego rozwoju, w szczególności z uwzględnieniem Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami, przyjmowanych dla Powiatu Ostrowskiego.
W pracach Centrum Ekologii przewidziano uczestnictwo partnerów takich jak:
1) przedstawiciele samorządów lokalnych,
2) przedstawiciele instytucji i organów  odpowiedzialnych za edukację ekologiczną  społeczeństwa, ochronę środowiska, ochronę przyrody oraz gospodarkę odpadami,
3) przedstawiciele organizacji pozarządowych,
4) nauczyciele  przedmiotów związanych z ochroną środowiska ze szkół podstawowych,   gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu ostrowskiego,
5) pracownicy naukowi zajmujący się ekologią i ochroną środowiska,
6) przedstawiciele mediów lokalnych i regionalnych
7) inne osoby i podmioty, deklarujące współpracę przy realizacji celów Programu.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy.

Kontakt:  Pani Anna Sieczkowska - Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska
     tel. (29) 645 71 32


WICESTAROSTA
/-/ Jerzy Bauer

Uchwała Nr 21/12/11 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej

view_data;;;

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone