nota prawna | polityka prywatności

Pierwszy „Orlik” w szkole ponadgimnazjalnej.

W dniu 22 lutego 2010 roku Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o udzieleniu pomocy finansowej w 2010 roku w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego z obszaru województwa mazowieckiego realizującym program „Moje Boisko – Orlik 2012”.
W związku z powyższym decyzją Samorządu Województwa Mazowieckiego Powiat Ostrowski uzyskał dofinansowanie do kwoty 333 000,00 zł na budowę kompleksu sportowego w ramach ww. programu.
Program ten zakłada budowę dwóch boisk sportowych, tj. boiska piłkarskiego oraz boiska wielofunkcyjnego do koszykówki i piłki siatkowej wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym. 
Realizacja programu docelowo wpłynie na poprawę warunków nauczania. Stworzy możliwość prowadzenia zajęć lekcyjnych, jak i rekreacyjno-sportowych na odpowiednim poziomie. Przyczyni się do zwiększenia rozwoju fizycznego społeczności lokalnej
i jej czynnego uczestnictwa w różnego rodzaju zawodach sportowych.

Opracowała: Agnieszka Bieniek

 

 

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone