nota prawna | polityka prywatności

Przejrzysta Polska

Akcja społeczna dla samorządów „ Przejrzysta Polska”.


Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej przystąpiło do akcji społecznej dla samorządów pn. „Przejrzysta Polska”, organizowanej przez Gazetę Wyborczą wspólnie z Polsko - Amerykańską Fundacją Wolności, Fundacją Batorego, Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Bankiem Światowym.
Celem akcji było promowanie uczciwości i skuteczności w samorządach, poprawa jakości życia publicznego oraz doskonalenie praktyki sprawowania władzy i administrowania.

Według organizatorów akcji receptą na wzrost skuteczności i uczciwości jest przestrzeganie przez władze lokalne sześciu zasad rządzenia: przejrzystości, przewidywalności, rozliczalności, fachowości, braku tolerancji dla korupcji oraz partycypacji społecznej. Zgłaszając się do akcji Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej zadeklarowało chęć realizacji zadań wypełniając  wyżej wymienione zasady.
Poniżej przedstawiamy katalog zadań, które zostały zgłoszone i zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej w ramach akcji „ Przejrzysta Polska” (zadania te podzielone są wg sześciu zasad, w ramach których zostały zgłoszone do akcji).
 

Opis zasad:
 

I. ZASADA PRZEJRZYSTOŚCI:
   • opracowanie opisu usług świadczonych przez samorząd
   • opracowanie gminnego/powiatowego katalogu firm
II. ZASADA BRAKU TOLERANCJI DLA KORUPCJI:
   • wprowadzenie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników Starostwa Powiatowego
   • opracowanie procedur postępowania w przypadku naruszenia kodeksu
III. ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ:
   • opracowanie i wdrożenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
IV. ZASADA PRZEWIDYWALNOŚCI
   • opracowanie, z udziałem społeczności lokalnej strategii rozwoju społeczno-ekonomicznego powiatu oraz krótkiego materiału przybliżającego strategię mieszkańcom.
V. ZASADA FACHOWOŚCI
   • wprowadzenie systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmującego szkolenia i samokształcenie
   • wprowadzenie procedur naboru na każdy wakat w urzędzie. Procedura musi zawierać wymóg konkursu na stanowiska kierownicze.
VI. ZASADA ROZLICZALNOŚCI
     • urząd przygotuje i rozpropaguje książeczkę (coroczny informator budżetowy dla mieszkańców pt. „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy”).

4 marca w siedzibie Gazety Wyborczej podsumowano ogólnopolską akcję „Przejrzysta Polska”, w której uczestniczyło, jako jedno z ponad 800 samorządów, Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej. Otrzymaliśmy „Certyfikat przejrzystości”, który jest dowodem, że w ostrowskim starostwie przykłada się wielką wagę do prawidłowych relacji między pracownikami i interesantami. Realizowaliśmy 6 zadań obligatoryjnych, które zostały umieszczone na prezentowanym przejrzystym (ze szkła) certyfikacie oraz trzy zadania fakultatywne. 


 

Więcej informacji na temat akcji znaleźć można na stronie www.przejrzystapolska.pl

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone