nota prawna | polityka prywatności

Fundusze Europejskie - Ogłoszenia

2015-06-17

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Radio Zet oraz Program Pierwszy Telewizji Polskiej organizują konkurs „Europa to my”, poświęcony wykorzystaniu funduszy europejskich z perspektywy finansowej 2007-2013.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdziecie Państwo poniżej.

Więcej informacji

 


2014-08-01

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH (MJWPU) ogła sza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Działa nie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości


2014-04-02

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII „Regionalne Kadry Gospodarki”, Działania 8.1: „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe”


2014-01-15

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, że zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 10 stycznia do 10 lutego 2014 r. odbędzie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działania 7.4 „Niepełnosprawni na rynku pracy – projekty konkursowe”.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu


2013-09-06

Konsultacje społeczne Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (POPT)


2013-07-15

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013


    Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w terminie od 11 lipca 2013 r. do 09 sierpnia 2013 r. rozpoczęła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe”


Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu.


2013-06-10

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych pragnie poinformować, że w terminie od 28 maja 2013 r. do 28 czerwca 2013 r. odbędzie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” Działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości dla mikro i małych przedsiębiorstw”. Konkurs ma formę zamkniętą bez preselekcji.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu.


2013-06-10

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w terminie od 23 maja 2013 r. do 26 czerwca 2013 r. rozpoczęła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.
 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu.


2013-05-29

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych (MJWPU) w terminie od  27 maja 2013 r. do 28 czerwca 2013 r. rozpoczęła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,  Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – projekty konkursowe”.


Szczegółowe informacje dotyczące naboru  znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu.
 


2013-05-09

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013


 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w terminie od 30 kwietnia 2013 r. do 29 maja 2013 r. rozpoczęła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu”, Działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości dla średnich przedsiębiorstw”.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu.
 


2013-03-20

Realizacja projektu pn. „Bogactwo rozwiązań – kapitałem firmy”

     Na prośbę Polskiego Radia Białystok oraz Fundacji Nasza Przyszłość zamieszczamy informację o realizacji projektu pn. „Bogactwo rozwiązań – kapitałem firmy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.


2013-02-06

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

    Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w terminie od 4 lutego 2013 r. do 5 marca 2013 r. rozpocznie nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – projekty konkursowe”.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu.


2012-12-21

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.


    Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w terminie od 19 grudnia 2012 r. do 28 lutego 2013 r. rozpocznie nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka”, Działania 4.2 Ochrona powierzchni ziemi „Segregacja odpadów”.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu. (pobierz)


2012-12-18

Szkolenia dla przedsiębiorców finansowane przez Europejski Fundusz Społeczny

 Na prośbę Biura Projektu „Przyjazna Firma” zamieszczamy informację o cyklu szkoleń dla kadry właścicielskiej zarządzającej mikro i małych przedsiębiorstw finansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny.

Informacja - pobierz


Szczegółowe informacje dotyczące projektu znajdą Państwo na stronie www.efspf.eu.


2012-12-05

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w terminie od 26 listopada 2012 r. do 11 stycznia 2013 r. rozpoczęła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu.


2012-12-05

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w terminie od 10 grudnia 2012 r. do 10 stycznia 2013 r. rozpocznie nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe”.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu.
 


2012-11-30

 Aplikacja „Mazowiecki Bank Projektów”

   Na prośbę Marszałka Województwa Mazowieckiego, informujemy o powstaniu aplikacji „Mazowiecki Bank Projektów”, elektronicznej bazy wiedzy o inwestycjach w województwie mazowieckim. więcej


18.10.2012

Na prośbę Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych zamieszczamy informację dotyczącą ostatecznego terminu zakończenia „Konkursu Kreatywnego o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013”, który został ustalony na dzień 15 listopada 2012 roku.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu.
 


Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, iż w związku z wejściem w życie z dniem 21 lipca 2012 r. ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z dnia 6 lipca 2012 r., poz. 769 ), zostały wprowadzone zmiany w dokumentacjach dla ogłoszonych konkursów nr 1/POKL/7.2.2/2012,
nr 1/POKL/8.2.1/2012, nr 1/POKL/9.6.1/2012, nr 1/POKL/9.6.2/2012, nr 1/PKL/9.6.3/2012.
Szczegółowe informacje na temat zmian znajdują się w zamieszczonym ogłoszeniu.
 


Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z dniem 30 sierpnia 2012 r. zawiesza (tj. wnioski, które wpłyną po godzinie 16.00 dnia 29 sierpnia 2012 r., nie będą rozpatrywane) nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu IX PO KL „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”
Działania 9.6 „Upowszechnienie uczenia się dorosłych”, Poddziałania 9.6.2 „Podwyższenie kompetencji osób dorosłych z zakresie ICT i znajomości języków obcych – projekty konkursowe”, ponieważ została przekroczona kwota przewidziana na dofinansowanie realizacji projektów w konkursie 1/POKL/9.6.2/2012.
Szczegółowe informacje dotyczące zawieszenia naboru znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu.


Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w terminie od 28 sierpnia 2012 r. do 25 września 2012 r. rozpoczęła  nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.6 „Upowszechnienie uczenia się dorosłych”, Poddziałania 9.6.3 „Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższenia kwalifikacji –projekty konkursowe”. 
Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu.


Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, że zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 9 sierpnia 2012 r. do 10 września 2012 r. odbędzie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałania 7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej – projekty konkursowe”.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu. 
 


Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, że zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 30 lipca 2012 r. do zamknięcia konkursu odbywa nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Poddziałania 9.6.2 „Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych – projekty konkursowe”.
Szczegółowe informacje znajda Państwo w załączeniu.
 


 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w terminie od 8 sierpnia 2012 r. do 6 września 2012 r. rozpoczęła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”,  Działania 8.2 „Transfer wiedzy”, Podziałania 8.2.1 „ Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw – projekty konkursowe”.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu.


 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w terminie od 19 lipca 2012 r. do 17 sierpnia 2012 r. rozpoczęła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych  - projekty konkursowe”.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu.

 


Fundacja Dobra Sieć oraz Fundacja Orange  ogłosiła konkurs pn. „Moje Stypendium – Opowieści Stypendialne”. Szczegóły...


Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych od dnia 21 marca do 20 kwietnia 2012 r. rozpoczęła nabór wniosków przyczyniających się do podniesienia innowacyjności społecznej poprzez realizację projektów innowacyjnych testujących zgodnych
z celami Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” oraz zapisami Planu Działania na rok 2012 dla Priorytetu VIII w ramach Programu Operacyjnego Kapitału Ludzki 2007-2013.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu. Szczegóły...


Projekt "ITeraz Mazowsze"


Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w terminie od 29 sierpnia 2011 r. do 26 września 2011 r. rozpoczęła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu IX PO KL „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu. Szczegóły...
 


Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w terminie od 24 sierpnia 2011r. do zamknięcia konkursu ( tj. do wyczerpania określonego limitu środków) rozpoczęła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VIII PO KL „Regionalne Kadry Gospodarki”, Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.1 „Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe”
Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu. - pobierz
 


Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z dniem 8 sierpnia 2011 r. zawiesza konkurs w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe” tj. wnioski, które wpłyną po godzinie 16.00 dnia 5 sierpnia 2011 r. nie będą rozpatrywane, ponieważ została przekroczona kwota przewidziana na dofinansowanie realizacji projektów w konkursie 1/POKL/7.2.1/2011.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu. Szczegóły...


Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych dnia 30 czerwca br. rozpoczęła nabór wniosków RPO WM 2007-2013 o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego
i przedsiębiorczości na Mazowszu” Działania 1.8 „Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT)”. Konkurs ma formę otwartą bez preselekcji.
Dodatkowo w terminie od dnia 30 czerwca 2011 r. do 31 sierpnia 2011 r. odbywa się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu II „Przyspieszenie e-Rozwju Mazowsza” Działania 2.3 „Technologie komunikacyjne i informacyjne dla MSP”. Konkurs ma formę zamkniętą bez preselekcji.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu.  Szczegóły...
 


Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych od dnia 6 lipca do dnia 4 sierpnia  br. rozpoczęła nabór wniosków PO KL  w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe”.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu. Szczegóły...
 


Biuletyn Regionalnego Ośrodka EFS w Ostrołęce

Szanowni Państwo!

Zachęcamy do lektury Biuletynu Regionalnego Ośrodka EFS w Ostrołęce .

W numerze 2/2011 znajdziecie Państwo m.in.  infromacje nt. konsultacji społecznych Planów działania na 2012 rok w ramach komponentu regionalnego POKL wdrażanego w województwie mazowieckim, kolejnej edycji konkursu "Dobre praktyki EFS 2011" oraz komunikaty dotyczące ogloszonych konkursów z PO KL.

Biuletyn Regionalnego Ośrodka EFS w Ostrołęce nr 2/2012.


Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie w terminie od 4 lipca do 1 sierpnia 2011 r. rozpocznie nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu. Szczegóły...


Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w terminie od 11 lipca 2011 r. do 5 września 2011 r. rozpocznie nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VII PO KL „Promocja integracji społecznej” Działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe” na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej i/lub projekty z komponentem ponadnarodowym zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu. Szczegóły .../ Details... (english version)
 


 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w terminie od 31 maja 2011 r. do 29 lipca 2011 r. rozpoczęła nabór wniosków RPO WM 2007 – 2013 o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu  I RPO WM 2007 – 2013  „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” Działania 1.4 „Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu (dotyczy wsparcia wyłącznie funduszy pożyczkowych)” i w ramach Priorytetu IV RPO WM 2007 – 2013 „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” Działania 4.2  „Ochrona powierzchni ziemi – Rekrutacja składowisk odpadów, w zakresie zamykania i rekultywacji istniejących składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne”.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w załączonych ogłoszeniach. Szczegóły...


Rusza czwarta edycja projektu - Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych Szczegóły...


Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w terminie od 29 czerwca 2011 r. do 31 sierpnia 2011 r. rozpocznie nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu IX PO KL „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej i/lub projekty z komponentem ponadnarodowym zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu. Szczegóły... / Details... (english version)
 


Komunikat dotyczący zmiany grupy docelowej  w konkursie zamkniętym  w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL

W ogłoszonym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w dniu 15 kwietnia 2011 r. konkursie zamkniętym nr 2/POKL/8.1.2/2011 w ramach Priorytetu VIII PO KL „Regionalne Kadry Gospodarki”, Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe” nastąpiła zmiana grupy docelowej.
Szczegółowe informacje dotyczące powyższej zmiany znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu. Szczegóły...
 


Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w dniu 10 maja br. rozpoczęła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VIII PO KL „Regionalne Kadry Gospodarki” Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.3 „Wzmocnienie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności – projekty konkursowe realizowane przez partnerów społecznych”
Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu. Szczegóły... 


Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w terminie od 20 czerwca do 22 lipca 2011 r. rozpocznie nabór wniosków o dofinansowanie projektów innowacyjnych - testujących w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX  „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” na temat „Modernizacja oferty kształcenia zawodowego w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy”.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu.  Szczegóły... / Details...(english version)


Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w terminie od 13 czerwca do 22 lipca 2011 r. rozpocznie nabór wniosków o dofinansowanie projektów innowacyjnych – testujących w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” na temat: „Poszukiwanie metod wczesnej interwencji socjalnej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży powyżej 15 roku życia (ukierunkowanych na poprawę sytuacji zawodowej tych osób)”. 
Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu. Szczegóły... / Details...(english version)


Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w terminie od 15 kwietnia do 16 maja 2011 r. rozpoczęła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VIII PO KL „Regionalne Kadry Gospodarki”, Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe”.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu. Szczegóły...


Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w terminie od 1 do 30 czerwca 2011 r. rozpocznie nabór wniosków o dofinansowanie projektów innowacyjnych - testujących zgodnych z celami Priorytetu VIII PO KL.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu. Szczegóły... / Details...(english version)
 


Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w terminie od 18 maja do 20 lipca 2011 r. rozpocznie nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VIII PO KL „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu.
English version


 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w dniu 31 marca 2011 r. rozpoczęła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu IX PO KL „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu.


Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w terminie od 23 marca do 20 kwietnia 2011 r. rozpoczęła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu IX PO KL „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działania 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu. Szczegóły...


Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z dniem 1 kwietnia 2011 r. zawiesza (tj. wnioski, które wpłyną po godzinie 16.00 dnia 31 marca 2011 r., nie będą rozpatrywane) nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu IX PO KL „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie  różnic w jakości usług edukacyjnych – projekty konkursowe”, ponieważ została przekroczona kwota przewidziana na dofinansowanie realizacji projektów w konkursie 1/POKL/9.1.2/2011.
Szczegółowe informacje dotyczące zawieszenia naboru znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu.  Szczegóły...


Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z dniem 24 marca 2011 r. zawiesza (tj. wnioski, które wpłyną po godzinie 16.00 dnia 23 marca 2011 r., nie będą rozpatrywane) nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach
Priorytetu VIII PO KL „Regionalne Kadry Gospodarki” Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe”, ponieważ została przekroczona kwota przewidziana na dofinansowanie realizacji projektów w konkursie 1/POKL/8.1.2/2011.
Szczegółowe informacje dotyczące zawieszenia naboru znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu. Szczegóły...


Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych dnia 15 marca br. rozpoczęła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu IX PO KL „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej – projekty konkursowe”
Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu. Szczegóły...
 


Nabór projektów systemowych z Poddziałania 9.1.2 PO KL zawieszony.

W dniu 11 marca 2011 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zawiesiła nabór projektów systemowych z Poddziałania 9.1.2 PO KL, zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Pośredniczącej PO KL w zakresie potrzeby wyjaśnienia,
w porozumieniu z Instytucją Zarządzającą PO KL, kwestii finansowych dotyczących realizacji projektu systemowego „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego” w ramach Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”. O uruchomieniu naboru projektów zostaną Państwo poinformowani stosownym komunikatem.
 


Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych dnia 22 lutego br. rozpoczęła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VIII PO KL „Regionalne Kadry Gospodarki” Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe”
Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu. Szczegóły...
 


 Zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki


Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu I RPO WM 2007-2013 „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” Działania 1.7 „Promocja gospodarcza”.


W związku z rozpoczęciem realizacji projektu "Twoja firma II  dotacje na założenie własnej firmy oraz szkolenia i doradztwo w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej" przez instytucję szkolącą Navigator Training Direction, ogłaszony został nabór dla wszystkich osób zamieszkujących wojewdztwo mazowieckie.  Szczegóły


Został ogłoszony nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” PROW 2007-2013.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w załączonej ulotce. Szczegóły
 


Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych dnia 7 czerwca 2010 r. rozpoczęła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VII PO KL „Promocja integracji społecznej” Działania 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”. Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu. Szczegóły


 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych dnia 25 maja br. rozpoczęła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VI PO KL „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Działania 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”. Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu. pobierz


 

Rusza trzecia edycja projektu - Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych Szczegóły


 

Kolejna inwestycja w powiecie ostrowskim dofinansowana z funduszy unijnych. Szczegóły


  Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe” Szczegóły


Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU)ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty",Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej - projekty konkursowe"  Szczegóły


 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego  Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,Priorytetu VIII „Regionalne Kadry Gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe” Szczegóły


Zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów systemowych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

- Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie z terenu Województwa Mazowieckiego w ramach Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” Szczegóły


 Zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów systemowych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

- Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu Województwa Mazowieckiego w ramach Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”  Szczegóły


 Wznowienie konkursu otwartego 1/POKL/9.2/2009 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) zawieszonego z dniem 28 sierpnia br. na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego  Szczegóły


Zgodnie z Harmonogramem III tury naborów wniosków RPO WM, w dniu 30 września zaczyna się nabór wniosków na projekty z Działania 1.4 RPO WM „Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu (dotyczy dokapitalizowania dla funduszy pożyczkowych i dla funduszy doręczeniowych)”. Szczegółowe informacje dotyczące naborów znajdą Państwo w dołączonych w załączeniu ogłoszeniach o naborach.

Ogloszenie dla funduszy pożyczkowych

Ogłoszenie dla funduszy doręczeniowych


Ogłoszenie konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki2007-20013, Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działanie 9.4 "Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty"


Ogłoszenie o zawieszeniu konkursu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie-projekty konkursowe”.


Ogłoszenie o zawieszeniu konkursu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Poddziałanie 7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej– projekty konkursowe”


Ogłoszenie o zawieszeniu konkursu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia – projekty konkursowe”


Zgodnie z Harmonogramem III tury naborów wniosków RPO WM, w dniu 4 sierpnia rozpoczął się nabór wniosków na projekty z Działania 1.8 RPO WM Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT).  Szczegóły


Zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL:

- w dniu 27 lipca 2009 r. rozpoczął się nabór wniosków na projekty z Działania 6.2 PO KL „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”, Szczegóły
- w dniu 30 lipca 2009 r. rozpoczął się nabór wniosków na projekty z Działania 8.1 PO KL „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe”, Szczegóły
- w dniu 03 sierpnia 2009 r. rozpoczął się nabór wniosków na projekty z Działania 8.2 „Transfer wiedzy”, Poddziałanie 8.2.1 „ Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw – projekty konkursowe”. Szczegóły

 

view_data;;;

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone