nota prawna | polityka prywatności

 

Działalność Zarządu Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
w Ostrowi Mazowieckiej w latach 2004-2007.
 
15.XII.2004 Na ręce pomysłodawcy Akcji „Podaj Pomocną Dłoń” Pani Danucie Umińskiej, Pani Dyrektor Dorota Murawska przesłała podziękowania w imieniu wychowanków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zuzeli. W ten sposób Zarząd Powiatowy TPD w Ostrowi Mazowieckiej rozpoczął działalność przedświąteczną wspierającą dzieci niepełnosprawne, dzieci z rodzin ubogich, wielodzietnych i zagrożonych patologią. Akcja miała na celu sprawienie dzieciom radości, aby Święta Bożego Narodzenia były weselsze. Rok później Akcja zaczęła swoim kręgiem obejmować dzieci z innych placówek.
 
20.XII.2005 ZP TPD otrzymało zaproszenie na spotkanie wigilijne do Zespołu Szkół Specjalnych, na którym p. Danuta Umińska i p. Zofia Krzyżanowska obdarowały paczkami 74 uczniów. Tego samego dnia odbyło się też spotkanie świąteczne w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym TPD w Małkini Górnej. Tam p. Danuta Umińska
w towarzystwie p. Iwonny Szydlik rozdawały ufundowane dzięki Akcji „Podaj Pomocną Dłoń” paczki 32 uczniom. Wieczór p. Danuta Umińska i p. Iwonna Szydlik wraz z p. Haliną Bogucką spędziły w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Zuzeli.
Tu przekazały 41 paczek podczas uroczystej szkolnej Wieczerzy Wigilijnej. Za życzliwość okazywaną swoim wychowankom Pani Dyrektor Ośrodka złożyła na ręce Pani Prezes ZP TPD serdeczne podziękowania.
 
            21.XII.2005 był kolejnym pracowitym dniem dla ZP TPD. Na zaproszenie na spotkanie świąteczne pojechała p. Danuta Umińska do przedszkola i Szkoły Podstawowej
w Nurze
. Paczki z życzeniami przekazała w obecności dyrektora Gimnazjum p. Haliny Boguckiej i p. Danuty Tymińskiej oraz dzieci z klasy „0”. Tego samego dnia po południu odbyło się też spotkanie w Starostwie Powiatowym w Ostrowi Maz. z dziećmi z miejskich przedszkoli oraz dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia.
 
Koniec roku 2005 p. Danuta Umińska gościła na spotkaniu świąteczno-noworocznym w Starostwie Powiatowym. Był to przejaw uznania dla pracy, jaką TPD prowadziło tego roku oraz dostrzeżenia potrzeb wielu dzieci na terenie naszego powiatu.
 
Rok 2006 rozpoczął się podsumowaniem i rozliczeniem wszelkich prowadzonych akcji pomocy oraz planowaniem Balu Charytatywnego, który odbył się 28.I.2006
w restauracji Ratuszowa. Podczas zabawy odbyła się aukcja prac dziecięcych, laureatów konkursu plastycznego „Pejzaże ziemi rodzinnej” oraz loteria fantowa, której sponsorami byli Pani Halina Kruk, Pani Danuta Umińska oraz Państwo Bożena i Janusz Kuczyńscy. Zabawa przebiegała w miłej atmosferze, a goście świetnie się bawili.
 
23.III.2006 w Starostwie Powiatowym członkowie ZP TPD spotkali się
z
laureatami konkursu plastycznego „Pejzaże ziemi rodzinnej”. Konkurs rozstrzygnięty był na początku stycznia. Część prac była przeznaczona na aukcję na Balu Charytatywnym.
W tym dniu ogłoszono wyniku konkursu. Panią Prezes TPD wspierał podczas rozdawania dyplomów Starosta Ostrowski Pan Tadeusz Legacki.
 
28.IV.2006 Pani Prezes TPD była jednym z zaproszonych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Starostę Ostrowskiego, Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Ostrowski oraz Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowi Mazowieckiej gości na Seminarium poświęcone przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie pod hasłem „Zauważ! Zareaguj! Pomóż!”
 
Od kwietnia do połowy maja 2006 ZP TPD przygotowywało się do wycieczek
z okazji Dnia Dziecka. Były to wcześniej zaplanowane wyjazdy dla uczestników konkursu plastycznego. W każdej wycieczce brało udział po 54 dzieci z opiekunami.
 
29.V.2006 pod Urzędem Pocztowym w Ostrowi Mazowieckiej spotkali się uczniowie Publicznego Gimnazjum w Komorowie, SP w Komorowie, SP w Bogutach-Piankach, Publicznej SP w Kalinowie i Publicznej SP w Ugniewie, by razem wyruszyć na pierwszą wycieczkę organizowaną przez TPD do Mikołajek i Kadzidłowa. Jedną z atrakcji był rejs statkiem po jeziorze Śniardwy i Mikołajskim.
 
30.V.2006 po chrzcie bojowym rusza druga wyprawa, tym razem do Olsztyna, oczywiście w zmienionym składzie uczestników. Olsztyn powitał niezbyt przyjazną pogodą, bo lekko deszczową uczniów z Kółka plastycznego „Akwarelka” przy PSP w Rząśniku Włościańskim, Publicznego Gimnazjum w Nagoszewie, Publicznej SP Nr 2 w Ostrowi Maz, Publicznej SP w Orle, Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Ostrowi Maz, Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w Małkini. Zamek olsztyński i muzeum botaniczne dostarczyły dzieciom dużo wrażeń, ale największym przeżyciem tego dnia była „noc w ciągu dnia”
w Planetarium.
 
31.V.2006 dzieci z Publicznej SP w Kaczkowie Starym, Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej, Publicznej SP Nr 2 w Ostrowi Maz, Publicznej SP w Dybkach, Publicznego Gimnazjum w Jelonkach oraz Świetlicy Socjoterapeutycznej „Arka”
w Jelonkach wyruszyły na spotkanie z kulturą prawosławną i przyrodą białowieską. Pokonały trasę z Ostrowi Maz. przez Zuzelę, Świętą Górę Grabarkę, Hajnówkę do Białowieży. Na Świętej Górze Grabarce dzieci trafiły na nabożeństwo prawosławne. Palące się świece i śpiew wielogłosowy małej grupy ludzi zetknął nasze dzieci z odmienną religią, ale wprowadził jednocześnie chwilę zadumy. Opiekunowie byli zadowoleni z zachowania podopiecznych. Rzadko się zdarza, by młodzież z takim niesamowitym taktem i szacunkiem zachowywała się w miejscu sakralnym. Podobnie było w Hajnówce, gdzie dzieci słuchały opowieści Batiuszki (popa cerkwi) o malowidłach w cerkwi oraz modlitwy „Ojcze nasz..”
w staro-cerkiewno-słowiańskim języku.
  
1.VI.2006 uczestnicy wycieczki jechali, znaną już Zarządowi Powiatowemu TPD, trasą Mikołajki - Kadzidłowo z rejsem po jeziorach. Uczniowie SP Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej, Publicznego Gimnazjum Nr1 w Ostrowi Maz, Publicznego Gimnazjum
w Bogutach-Piankach, Publicznej SP w Andrzejewie, Publicznej SP w Dudach, Publicznej SP
w Kańkowie, Publicznej SP w Starej Ruskołęce i Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowi Maz. Największą radość sprawił dzieciakom rejs po jeziorze Mikołajskim i Śniardwy oraz możliwość oglądania i dotykania dzikich zwierząt w Kadzidłowie.
 
2.VI.2006 w Helenowie zaplanowane były Ogólnopolskie Obchody Dnia Dziecka.
W mniejszym gronie na obchody wyruszyły dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowi Mazowieckiej, Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w Małkini oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zuzeli. Dzieci brały udział w różnych konkursach oraz uczestniczyły w licznych zabawach.
 
Wiosna 2006 roku to nie tylko wyjazdy dzieci, ale przede wszystkim tworzenie nowych struktur Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w powiecie ostrowskim. W ciągu jednego miesiąca powstało 9 nowych kół przy szkołach podstawowych, gimnazjach
i przedszkolach. Liczba członków wzrosła do 107.
Członkowie nowych kół zadecydowali o zorganizowaniu 28.VI.2006 I Zjazdu Oddziału Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Otrowi Maz. Celem Zjazdu było uporządkowanie spraw dotyczących struktur wewnętrznych, przedstawienie planów na przyszłość oraz sprawozdanie z dotychczasowej działalności i zachodzących w ostatnich miesiącach zmianach. Na Zjeździe wybrano nowy Zarząd Oddziału Powiatowego, na czele którego stanęła p.Danuta Umińska, i Komisji Rewizyjnej oraz wytypowano delegatów na Zjazd Oddziału Wojewódzkiego. Zaproszeni goście z Oddziału Wojewódzkiego byli mile zaskoczeni rozwijaniem się TPD w Ostrowi Mazowieckiej mimo, że jak sami wspominali, byli pełni obaw o egzystencję tego oddziału.
 
Zaprzysiężono nowy skład:
Zarządu Powiatowego TPD w Ostrowi Maz:
Prezes – Danuta Umińska
Wiceprezes – Zofia Krzyżanowska
Wiceprezes - Andrzej Sadowski
Skarbnik – Iwonna Szydlik
Sekretarz – Joanna Murawska
Członkowie – Hanna Sasinowska, Teresa Dylewska, Agnieszka Pajura, Agata Młynarczyk, Larysa Małkińska, Beata Rukat, Wanda Rytel-Tyburcy, Danuta Kołodziejczyk
Komisji Rewizyjnej:
Przewodnicząca – Jadwiga Sadłowska
Członkowie – Teresa Robakiewicz, Katarzyna Millak
Wytypowano kandydatów na Zajazd Oddziału Wojewódzkiego:
1.            p. Danuta Umińska
2.            p. Andrzej Sadowski
3.            p. Iwonna Szydlik
Goście na Zjeździe Delegatów
·              p. Monika Jagodzińska – Dyrektor Mazowieckiego Oddziału TPD
·              p. Wiesław Kołak – Prezes Zarządu Głównego
·              p. Mateusz Korwin-Szymanowski – Przewodniczący Mazowieckiej Komisji Rewizyjnej
·              p. Tadeusz Legacki – Starosta Ostrowski
·              p. Józef Polak – Wicestarosta
·              p. Krzysztof Kołodziejczyk – Przewodniczący Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
·              p. Beata Radgowska – przedstawiciel Burmistrza
·              p. Katarzyna Błędowska – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 
5.X.2006. to Święto Pieczonego Ziemniaka w Prostyni, na którym nie mogło zabraknąć przedstawicieli ZP TPD w osobie pani Prezes Umińskiej i wiceprzewodniczącego p. Andrzeja Sadowskiego. Szczególnie dlatego, że była to uroczystość organizowana dla dzieci z Ogniska Wychowawczego w Małkini w Muzeum Wsi
i Sztuki Ludowej A. Kongiela. Konkursy, zabawy, wspólny posiłek jednoczył przedstawicieli Starostwa Powiatowego, opiekunów i dzieci.
 
13.X.2006 Prezes TPD przyjęła zaproszenie SP i Publicznego Gimnazjum w Nurze na obchody Dnia Edukacji Narodowej i osobiście w nich uczestniczyła. Uczniowie pod okiem opiekuna przygotowali pełen ekspresji program artystyczny skierowany do kadry pedagogicznej. Wysiłki dzieci zostały nagrodzone wielkimi brawami.
 
25.X.2006 w ostrowskim szpitalu otwierane są nowe pomieszczenia Chirurgii Ogólnej. Na uroczystości wręczono Certyfikat Akredytacyjny oraz Statuetki „Modernizacja Roku” dla wykonawcy i projektanta. Patronat objęli Minister Zdrowia Pan prof. dr n. med. Zbigniew Religa, Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan dr Adam Struzik oraz Ksiądz Biskup dr Stanisław Stefanek. Wśród gości zaproszonych bała również Prezes TPD
Pani Danuta Umińska.
 
 Listopad i grudzień 2006 to dwa miesiące wypełnione ciężką pracą. Najpierw zbieranie i kompletowanie artykułów w kolejnej edycji Akcji „Podaj Pomocną Dłoń”,
a potem rozdawanie paczek świątecznych na spotkaniach wigilijnych. Niejednokrotnie były to dwa, a nawet trzy spotkania dziennie, ale uśmiech każdego dziecka wynagradzał
w dwójnasób zmęczenie i trudy tych kilku dni.
 
20.XII.2006 – Wieczerza Wigilijna w Zuzeli, Wieczerza Wigilijna w Ognisku Wychowawczym w Małkini Górnej i Wieczór Kolęd w Nurze.
 
21.XII.2006  - Wigilia w Zespole Szkół Specjalnych w Ostrowi Mazowieckiej oraz spotkanie z dziećmi i nauczycielami SDP w Kalinowie.
 
22.XII.2006 – ostatnie spotkanie Mikołajkowe odbyło się w Starostwie Powiatowym. Było to uwieńczenie pracy kilku długich tygodni. Prawie w przeddzień Świąt Bożego Narodzenia ufundowane przez ZP TPD paczki trafiły do dzieci z terenu Ostrowi Mazowieckiej i okolic. Każde spotkanie to uśmiech na twarzy dziecka. Dla tego uśmiechu warto było poświęcić wiele wieczorów na pakowanie słodyczy.
 
Rok 2007 TPD powitało z niezmienionym składem Zarządu Powiatowego, ale
w zwiększonej liczbie członków i kół. Możemy się pochwalić, że mamy w Ostrowi Mazowieckiej 5 kół TPD, w Małkini – 3, w Nurze – 2 i po jednym w Komorowie, Kalinowie, Kozikach i Zuzeli. Członkowie poszczególnych kół obejmują szczególną uwagą dzieci na swoich terenach i dzięki temu łatwiej jest ZP TPD dotrzeć tam, gdzie pomoc jest najbardziej potrzebna.
 
17.II.2007 odbył się drugi Bal Charytatywny. W wąskim gronie najbardziej oddanych sprawie pomocy dzieciom wręczono odznaczenia „Przyjaciel Dziecka”. W naszym powiecie są ludzie, którym łatwiej, niż innym przychodzi podzielić się tym co mają z tymi, którzy mają zbyt mało i dla nich był to szczególny wieczór.
Odznaczenia „Przyjaciel Dziecka” w podziękowaniu za pomoc finansową
i materialną otrzymali:
·                   p. Józef Jasiński
·                   p. Władysław Krzyżanowski
·                   p. Grażyna Kubicka
·                   p. Bożena Kuczyńska
·                   p. Janusz Pawłowski
·                   p. Leszk Szydlik
·                   p. Jerzey Umiński
 
21.III.2007 w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym w Małkini odbyła się uroczystość „Dnia Ogniskowa”. Nie było by w tym nic szczególnego, gdyby nie fakt, że podczas tego spotkania wręczone były odznaczenia „Przyjaciela Dziecka”. Oczywiście, osoby wyróżnione związane są szczególnie z tym Ośrodkiem, ale wśród odznaczonych była również Pani Prezes ZP TPD. To wyraz uznania za współpracę, która trwa i rozwija się od dwóch lat.
 
22.III.2007 po raz kolejny spotkali się członkowie ZP TPD z laureatami konkursu plastycznego. Konkurs pod hasłem „Cztery pory roku – Zima” ogłoszony był w grudniu. Wzorem roku poprzedniego część prac przekazana została na aukcję na Balu Charytatywnym. Dzieci mogły podziwiać prace swoich kolegów i koleżanek, i były z tego dumne. Podobnie jak w pierwszej edycji tego konkursu, uczestnicy otrzymywali dyplomy oraz mały, słodki upominek. Największą nagrodą był udział w wycieczkach.
 
28.III.2007 Pani Prezes TPD dostała zaproszenie na I Powiatową Spartakiadę Uczniów klas I-III w Nurze. Gry i zawody sportowe były nie tylko rywalizacją, ale i dobrą zabawą. Na oczach dorosłych, dzieci wspaniale się integrowały.
 
31.III.2007 Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego TPD organizował III Zjazd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego. Na Zjeździe byli obecni delegaci naszego Oddziału Powiatowego: p. D.Umińska, p. I.Szydlik i p. A.Sadowski. W wyniku obrad
i dyskusji nad wyborem Zarządu i Komisji Rewizyjnej, p. D.Umińska została wybrana na członka Zarządu Mazowieckiego TPD. Mamy nadzieję, że dzięki temu nasze koła TPD
w powiecie będą się lepiej rozwijały.
 
26.IV.2007 to dzień szczególny dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Tego dnia na hali sportowej zebrały się tłumy zaproszonych gości, rodziców i przyjaciół Zespołu „Marzyciele”. Obchodzone były 18-te urodziny Zespołu Tanecznego. To był niezapomniany dzień dla wszystkich obecnych, wśród których była Prezes Umińska, jedna z zaproszonych gości.
 
18-21.V.2007 na weekendowy wyjazd socjoterapeutyczny pojechały do Serocka dzieci
z Zespołu Szkół Specjalnych. Koszty pokryło nasze ZP TPD. Dzieci wracały pełne wrażeń
z odpoczynku nad Wisłą.
 
Początek czerwca, to początek wycieczek z okazji Dnia Dziecka. Pierwszą z nich jest wyjazd w dniu 4.VI.2007 r. do Kazimierza Dolnego, gdzie dużą atrakcją był rejs po Wiśle statkiem pirackim. Kolejna 11.VI.2007 r.  powiozła dzieci znaną nam już trasą przez Zuzelę, Św. Górę Grabarkę, Hajnówkę do Białowieży. Trzecia wyruszyła 13.VI.2007 r. w stronę Olsztyna. Każda wycieczka to niezapomniane chwile, a jednocześnie zdobywanie nowej wiedzy. Wpisy do kroniki świadczą, że takie wyjazdy są marzeniem tych, których na to nie stać.
 
21.VI.2007 Prezes Umińska dostała zaproszenie na zakończenie roku szkolnego
w Publicznym Gimnazjum w Nurze
. Absolwenci pożegnali swoją szkolę polonezem. Być może za trzy lub cztery lata będą mogli powtórzyć ten taniec w innej szkole, mają już praktykę.
 
1.IX.2007 ZP TPD dostało nieodpłatnie, od Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka Pana Waldemara Brzostka, mały pokoik na własną siedzibę. Od tego dnia będzie można myśleć o poszerzeniu możliwości pomocy takiej, której nie można było prowadzić do tej pory. Może będą chętni, by przekazać nam dziecięcą odzież, albo artykuły papiernicze lub żywność – teraz mamy gdzie to pomieścić, oby tylko byli ludzie dobrego serca.
 
 
Informacje przekazane przez
ZP TPD w Ostrowi Maz.

Działalność Zarządu Gminnego TPD w poprzednich latach.

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone