nota prawna | polityka prywatności

 

 

 

Organizacje pozarządowe

 

Zarządzenie Nr 43/07 Starosty Ostrowskiego z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie powołania Koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

 

Program współpracy Powiatu Ostrowskiego z Organizacjami Pozarządowymi
 

WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W POWIECIE OSTROWSKIM

Linki organizacji  


2015-06-03

Szkolenie pn. : .”(eS) w sieci dobrych połączeń – nowy standard działania w zakresie współpracy międzyinstytucjonalnej przy wykorzystaniu narzędzi ekonomii społecznej”

2015-06-01

Roczny program współpracy samorządu województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok

2015-04-30

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Ostrowskiego w roku 2015 w zakresach: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

2015-03-24

Rozpoczął się nabór wniosków do FIO – Mazowsze Lokalnie 2015

2015-03-18

Stypendia dla rodzin dzieci w ciężkim stanie klinicznym

2015-02-18

Rada Powiatu na IV Sesji w dniu 12 lutego 2015 roku przyjeła Programu Współpracy Powiatu Ostrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie

2015-01-15

Ogłoszenie o konkursie FIO 2015

2014-12-23

Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej ogłasza konsultacje projektu Programu współpracy Powiatu Ostrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi

2014-09-25

XV  MAZOWIECKI SPINNING BUGU


2014-08-22

Marszałek Województwa Mazowieckiego ogłosił konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”


2014-08-22

XV MAZOWIECKI SPINNING BUGU o Puchar Prezesa Koła PZW Nr 64 w Ostrowi Mazowieckiej


2014-08-20

Weź udział w konkursie fotograficznym „Senior w obiektywie i za obiektywem”


2014-07-28

Zarząd Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych "Przystań" ogłasza nabór na realizację zadania ze środków Wojewody Mazowieckiego.


2014-07-11

Regionalny Ośrodek EFS w Ostrołęce zaprasza na seminarium nt. „Projekt partycypacyjny jako narzędzie rozwoju społeczności lokalnej”


2014-07-09

Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego zaprasza do składania wniosków w VII edycji konkursu grantowego „Na dobry początek!”


2014-05-26

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia Rocznego programu współpracy samorządu województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok


2014-04-03

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert


2014-01-22

Konkurs pt. „Wsparcie obywatelskiego i samorządowego wymiaru polityki zagranicznej 2014”


2013-09-19

Bezpłatne seminarium „Kobieta przedsiębiorcza na obszarach wiejskich”


2013-09-17

Uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji do projektu: „Roczny program współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok”


2013-09-06

Konsultacje społeczne Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (POPT)


 2013-08-27

Konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”


 2013-06-18

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia „Rocznego programu współpracy samorządu województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok”


2013-06-11

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Ostrowskiego w roku 2013 w zakresach wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.


2013-04-26

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Forum dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu ostrowskiego                                      28.03.2013


 

 

 

Regionalny Konkurs Grantowy w ramach
Programu „Równać Szanse 2012” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności

 

 

 

Projekt „Organizacje pozarządowe – lider ekonomii społecznej”

Inkubator Ekonomii Społecznej w Wąsewie. Szczegóły...

 

 Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA rozpoczyna realizację projektu „Budujemy współpracę na Mazowszu – od organizacji do federacji”.

 Informacja o Ogólnopolskim Konkursie Grantowym

 


 

 

 

Projekt pt. „Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim”

 

 

view_data;;;

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone