nota prawna | polityka prywatności

Archiwum przetargów

Budowa ronda w m. Nieskórz w ciągu drogi powiatowej nr 2655W wraz z oświetleniem.

30.07.2015

11:26

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Odnowa oznakowania cienkowarstwowego z dodatkiem mikro granulek szklanych na terenie gmin: Ostrów Mazowiecka, Andrzejewo, Małkinia Górna, Wąsewo, Szulborze Wielkie, Stary Lubotyó, Zaręby Kościelne

20.07.2015

09:28

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Świerże-Kończany jednostka ewidencyjna Zaręby Kościelne

09.07.2015

15:28

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przebudowa drogi powiatowej nr 2646W Stok – Rynek – Rząśnik Szlachecki – Przedświt

02.07.2015

16:54

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zaproszenie do składania ofert cenowych na dostawę i montaż platformy pionowej służącej do transportu osób niepełnosprawnych wewnątrz budynku

03.06.2015

12:43

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przebudowa drogi powiatowej nr 2631W Wólka Seroczyńska - Lubotyń - Rząśnik Lubotyński i nr 2630W Koskowo - Turobin - Stary Lubotyń w miejscowości Stary Lubotyń. Etap II - odc. od km 0+053 do km 0+610 - (Chodniki i zjazdy)

25.05.2015

15:48

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Rozbudowa mostu wraz z dojazdami w m. Mianowo w ciągu drogi powiatowej nr 2608W Andrzejewo - Jabłonowo - Szulborze Wielkie- Zuzela

21.05.2015

16:56

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przebudowa drogi powiatowej nr 2608W Andrzejewo-Jabłonowo-Leśniewo- Szulborze-Zuzela i nr 2618W Szulborze Wielkie-Uścianek Dębianka

21.05.2015

16:48

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Białe-Kwaczoły jednostka ewidencyjna Boguty-Pianki, obrębu Godlewo-Mierniki i obrębu Godlewo-Warsze jednostka ewidencyjna Nur

21.05.2015

12:53

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Budowa instalacji gazowej zewnętrznej w gruncie i wewnętrznej w budynku, kotłownia gazowa oraz instalacja c.o.

17.04.2015

14:33

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Odtworzenie istniejących rowów, remont zjazdów i udrażnianie przepustów pod zjazdami przy drogach powiatowych w 2015 roku

10.04.2015

12:21

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2632W GNIAZDOWO – CHMIELEWO - PROSIENICA

26.03.2015

11:52

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Dostawa mieszanki mineralno-bitumicznej na gorąco do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych sukcesywnie wg potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowi Mazowieckiej w roku 2015

18.03.2015

15:02

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Dostawa mieszanki mineralno-bitumicznej na gorąco do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych sukcesywnie wg potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowi Mazowieckiej w roku 2015

10.03.2015

15:03

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Ostrowskiego w sezonie zimowym 2014/2015

30.10.2014

14:32

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu Ostrowskiego w sezonie zimowym 2014/2015

17.10.2014

15:10

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego

10.10.2014

16:21

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2643W Jelonki – Wąsewo – Brzezienko – Wólka Brzezińska” odcinek od km 2+043 do km 3+390

25.09.2014

17:05

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przebudowa drogi powiatowej nr 2657W Brok – Orło – Daniłowo – Złotoria – Zaręby Kościelne, o dł. 3428,3 mb, od km 3+790 do km 5+824 oraz od km 6+324 do km 7+718,30; wraz z odcinkiem od km 5+824 do km 6+324

13.08.2014

15:14

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zapytanie ofertowe : „Odtworzenie istniejących rowów, remont zjazdów i udrażnianie przepustów pod zjazdami przy drogach powiatowych w 2014 roku”.

23.06.2014

15:14

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Drewnowo-Gołyń jednostka ewidencyjna Boguty-Pianki

18.06.2014

15:30

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego

05.06.2014

14:33

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Budowa mostu wraz z dojazdami w m. Kamieńczyk-Ryciorki w ciągu drogi powiatowej nr 2624W relacji Kamieńczyk - Godlewo-Łuby - Białe- Szczepanowice.

04.06.2014

16:19

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przebudowa drogi powiatowej nr 2626W Godlewo – Kałęczyn – Zuzela

15.05.2014

15:04

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przebudowa drogi powiatowej nr 2567W Brzeźno Kolonia – Rososz – Mokrylas

29.04.2014

14:46

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Ołowskie jednostka ewidencyjna Nur oraz obrębu Godlewo-Gudosze jednostka ewidencyjna Szulborze Wielkie

16.04.2014

13:41

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Białe-Szczepanowice oraz obrębu Zabiele-Pikuły jednostka ewidencyjna Boguty-Pianki

15.04.2014

14:14

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przebudowa drogi powiatowej nr 2634W Kalinowo - Jasienica - Chmielewo i nr 2612W Czyżew - Zaręby Kościelne - Chmielewo

02.04.2014

15:57

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przebudowa drogi powiatowej nr 2603W Srebrna – Łętownica – Przeździecko – Grzymki o dł. 1605 mb, od km 5+772 do km 7+377

28.03.2014

14:31

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przebudowa drogi powiatowej nr 2631W Wólka Seroczyńska – Lubotyń – Rząśnik Lubotyński i nr 2630W Koskowo – Turobin – Stary Lubotyń w m. Stary Lubotyń

25.03.2014

16:00

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

PRZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2641W SIELC - KOMOROWO W KM 0+800,00 ÷ 2+000,00

18.03.2014

14:38

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasu w powiecie ostrowskim

05.03.2014

14:27

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Dostawa mieszanki mineralno-bitumicznej na gorąco do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych w 2014 roku

26.02.2014

12:50

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zakup paliwa do pojazdów służbowych Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowi Mazowieckiej na rok 2014

20.12.2013

11:33

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na rzecz Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych

13.12.2013

15:43

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zakup paliwa do pojazdów służbowych Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowi Mazowieckiej na rok 2014.

11.12.2013

14:09

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego

02.12.2013

16:15

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Budowa odwodnienia skrzyżowania drogi powiatowej nr 2612W ul. Czyżewskiej i ul. Kowalskiej w m. Zaręby Kościelne

16.10.2013

15:15

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Ostrowskiego w sezonie zimowym 2013/2014

15.10.2013

15:09

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przetarg nieograniczony na zakup samochodu strażackiego

10.10.2013

12:50

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2642W Wąsewo – Dalekie – Jelenie” odcinek od km 3+976 do km 4+325

23.08.2013

12:45

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przebudowa drogi powiatowej nr 2646W stok-Rynek-Rząśnik Szlachecki-Przedświt odcinek od km 17+620 do km 18+599,60

06.08.2013

15:45

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2642W Wąsewo – Dalekie – Jelenie” odcinek od km 3+976 do km 4+325

05.08.2013

13:47

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

przebudowa drogi powiatowej Nr 2631W Wólka Seroczyńska – Lubotyń – Rząśnik Lubotyński i nr 2630W Koskowo – Turobin – Stary Lubotyń w miejscowości Stary Lubotyń.

29.07.2013

16:07

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przebudowa drogi powiatowej nr 2642W Wąsewo – Dalekie –Jelenie

12.07.2013

14:25

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW POWIATU OSTROWSKIEGO WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI

05.07.2013

13:15

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Żebry-Kolonia gmina Nur

03.07.2013

14:15

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasu w powiecie ostrowskim

21.06.2013

08:49

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Świerże-Leśniewek gmina Szulborze Wielkie

17.06.2013

16:30

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

„Przebudowa mostu w m. Kuskowizna w ciągu drogi powiatowej nr 2638W Ostrów Mazowiecka – Grabownica – Kuskowizna – Czuraj” w km 9+300

04.06.2013

13:47

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przebudowa drogi powiatowej nr 2639W Brok - Nagoszewo - Fidury -Koziki odcinek od km 2+600 do 6+135

29.05.2013

16:31

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu w powiecie ostrowskim

29.05.2013

16:26

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Odtworzenie istniejących rowów, wykonanie zjazdów i udrażnianie przepustów pod zjazdami przy drogach powiatowych w 2013 roku

10.05.2013

12:31

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przetarg nieograniczony na Modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębu Świerże Zielone gm. Zaręby Kościelne, obrębu Helenowo gm. Szulborze Wielkie, obrębu Drewnowo-Lipskie gm. Boguty Pianki

19.04.2013

12:10

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zakup mieszanki mineralno- bitumicznej do remontów ząstkowych nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych 2013 roku

19.02.2013

15:56

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zakup paliwa do pojazdów służbowych Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowi Mazowieckiej na rok 2013

03.01.2013

14:03

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przetarg na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Ostrowskiego w 2012 roku.

31.10.2012

11:15

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przebudowa drogi powiatowej nr 2639W Brok – Nagoszewo – Fidury – Koziki” na odcinku Koziki – Koziki Majdan

12.10.2012

15:04

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przebudowa drogi powiatowej nr 2613W Zaręby Kościelne - Mianowo na odcinku Zaręby Kościelne - Skłody Stachy

09.10.2012

15:07

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Ostrowskiego w sezonie zimowym 2012/2013

09.10.2012

12:03

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2647W Grądy- Dybki od km 1+526 do km 1+704

26.09.2012

15:14

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Odtworzenie istniejących rowów, wykonanie zjazdów i udrażnianie przepustów pod zjazdami przy drogach powiatowych w 2012 roku

14.08.2012

14:36

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przebudowa drogi powiatowej nr 2639W Brok – Nagoszewo – Fidury – Koziki” odcinek km 6+135 do 8+980

14.08.2012

14:27

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2649W Turka do dr. nr 50”. od km 0+657,4 do km 4+ 232,4

26.07.2012

14:47

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2620W relacji Dąbrowa – Boguty –Pianki na długości 6991 mb (od km 7+080do km 14+071) w tym Odbudowa uszkodzonych odcinków drogi powiatowej nr 2620W relacji Dąbrowa – Boguty- Pianki – etap II” na długości 6123 mb od km 7+080 do km 9+765, od km 10+300 do km 10+600, od km 10+933 do km 14+071.

12.07.2012

17:00

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przebudowa drogi powiatowej nr 2647W Grądy-Dybki od km 0+000 do km 1+530.

28.05.2012

15:53

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przebudowa mostu w m. Gostkowo w ciągu drogi powiatowej nr 2611W Czyżew- Żelazy Brokowo-Gostkowo- Mianowo w km 4+150.

28.05.2012

15:07

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu w powiecie ostrowskim

22.05.2012

15:42

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zuzeli.

08.05.2012

13:23

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2653W w Małkini Górnej

12.04.2012

14:46

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przebudowa drogi powiatowej NR 2612W Czyżew-Zaręby Kościelne-Chmielewo

16.03.2012

15:18

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zakup masy mineralno-bitumicznej z otaczarki do wykonania remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych w 2012 roku

28.02.2012

15:02

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zakup paliwa do pojazdów służbowych Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowi Mazowieckiej na rok 2012

03.01.2012

15:49

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż maszyn i urządzeń znajdujących się w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ZS Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej

20.12.2011

14:24

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zakup paliwa do pojazdów służbowych Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowi Mazowieckiej na rok 2012

20.12.2011

14:08

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zakup i dostawa nowego ciągnika do robót drogowych

08.11.2011

14:29

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zakup i dostawa nowego ciągnika do robót drogowych

28.10.2011

16:02

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Remont nawierzchni dróg powiatowych: Zadanie nr 1- droga powiatowa nr 2639W na odcinku Nagoszewka – Koziki Zadanie nr 2 - droga powiatowa nr 2649W od drogi krajowej nr 50 do Turki

18.10.2011

15:33

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Ostrowskiego w sezonie zimowym 2011/2012

07.10.2011

16:00

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie inwestycji pn.: „Przebudowa mostu w m. Gostkowo w ciągu drogi powiatowej 2611W Czyżew- Żelazy Brokowo- Gostkowo- Mianowo w km 4+150”.

30.09.2011

14:25

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Założenie numerycznej mapy sytuacyjno-wysokościowej w zakresie sieci uzbrojenia terenu oraz pozostałej treści mapy zasadniczej obrębów: Budziszewo, Gaczkowo, Grabowo, Kańkowo-Piecki, Kępiste-Borowe, Kosuty, Nienałty-Brewki, Nowa Złotoria, Pułazie, Rawy-Gaczkowo, Rostki-Daćbogi, Skłody-Piotrowice, Skłody-Stachy, Stara Złotoria, Świerże-Kończany, Świerże-Zielone, Uścianek Wielki, Zakrzewo-Kopijki, Zakrzewo Wielkie, Zaręby Leśne gmina Zaręby Kościelne oraz konwersja do układu 2000

30.09.2011

12:51

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Założenie numerycznej mapy sytuacyjno-wysokościowej w zakresie sieci uzbrojenia terenu oraz pozostałej treści mapy zasadniczej obrębów: Chmielewo, Gąsiorowo, Kietlanka, Niemiry, Nienałty-Szymany, Pętkowo Wielkie, Skłody-Średnie, Świerże-Kiełcze, Świerże-Panki, Zaręby Kościelne, Zgleczewo Panieńskie, Zgleczewo Szlacheckie gmina Zaręby Kościelne oraz konwersja do układu 2000

28.09.2011

16:00

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przebudowa drogi nr 2631W (28502) Wólka Seroczyńska- Lubotyń- Rząśnik Lubotyński

19.09.2011

15:05

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Założenie numerycznej mapy sytuacyjno-wysokościowej w zakresie sieci uzbrojenia terenu oraz pozostałej treści mapy zasadniczej obrębów: Bagatele, Brudki Kolonia, Choiny, Dalekie, Grębki, Jarząbka, Króle, Majdan Suski, Mokrylas Włościański, Brudki Nowe, Nowe Brzezienko, Przyborowie, Rząśnik-Majdan, Rząśnik Szlachecki, Brudki Stare, Stare Brzezienko, Ulasek, Wąsewo-Kolonia, Wysocze, Przyborowie Kolonia gmina Wąsewo oraz konwersja do układu 2000

19.09.2011

11:07

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Założenie numerycznej mapy sytuacyjno-wysokościowej w zakresie sieci uzbrojenia terenu oraz pozostałej treści mapy zasadniczej obrębów: Bartosy, Brzezienko Rościszewskie, Czesin, Grądy, Mokrylas Szlachecki, Przedświt, Rososz, Ruda, Rynek, Rząśnik Włościański, Trynosy, Zastawie, Zgorzałowo, Leśniczówka Czary gmina Wąsewo oraz konwersja do układu 2000

15.09.2011

11:02

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

II przetarg - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2645W w miejscowości Wąsewo przy ul. Ostrowskiej

19.08.2011

13:06

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przebudowa drogi powiatowej nr 2651W Brok – Udrzyn -Udrzynek

12.08.2011

13:35

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2645W w miejscowości Wąsewo przy ul. Ostrowskiej

28.07.2011

14:49

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przebudowa mostu wraz z dojazdami do mostu w m. Żebry - Laskowiec w ciągu drogi powiatowej Nr 2622W Żebry - Laskowiec- Kamieńczyk

09.06.2011

15:53

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Dogęszczenie szczegółowej osnowy wysokościowej dla powiatu ostrowskiego z wyłączeniem terenu miasta Ostrów Mazowiecka

24.05.2011

15:55

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

ODTWORZENIE ISTNIEJĄCYCH ROWÓW, WYKONANIE ZJAZDÓW I UDRAŻNIANIE PRZEPUSTÓW POD ZJAZDAMI PRZY DROGACH POWIATOWYCH W 2011 ROKU.

06.05.2011

14:58

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zakup masy mineralno- bitumicznej z otaczarki do wykonania remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych w 2011 roku

08.02.2011

10:25

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Ostrowskiego w okresie od m-ca lutego do m-ca kwietnia 2011 roku.

04.02.2011

15:16

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Ostrowskiego w okresie od m-ca lutego do m-ca kwietnia 2011 rok

21.01.2011

15:57

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

ZARZĄD POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ ogłasza I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Ostrowskiego położonej w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Podstoczysko 24A, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 3614/3 o pow. 0,3765 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej prowadzi księgę wieczystą OS1M/00034175/3.

18.01.2011

09:08

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

zakup paliwa do pojazdów służbowych Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowi Mazowieckiej na rok 2011

16.12.2010

15:01

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Ostrowskiego w sezonie zimowym 2010/2011

10.11.2010

21:37

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego

03.11.2010

15:48

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Kopanie rowów, odtworzenie istniejących rowów,ścinka poboczy, wykonanie i udrażnianie przepustów pod zjazdami przy drogach powiatowych w 2010 roku

05.10.2010

15:24

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2641W Sielc- Komorowo

04.10.2010

15:31

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przetarg nieograniczony - przebudowa drogi powiatowej Nr 2620W Dąbrowa - Boguty wraz z przebudową chodnika i przebudowa drogi powiatowej Nr 2621W Czyżew- Klukowo

16.09.2010

14:57

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2644W Wąsewo- Wysocze- Przyborowie w miejscowości Wysocze.

09.09.2010

15:47

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przetarg nieograniczony - Założenie numerycznej mapy sytuacyjno-wysokościowej w zakresie sieci uzbrojenia terenu oraz pozostałej treści mapy zasadniczej obrębu Wąsewo gmina Wąsewo wraz z konwersją do układu 2000

08.09.2010

14:25

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przetarg nieograniczony na przebudowę i rozbudowę drogi Nr 2616 W (23 598) na odcinku Zakrzewo Kopijki- Zakrzewo Zalesie

07.09.2010

14:16

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi powiatowej nr 2608W Andrzejewo- Jabłonowo- Leśniewo

06.09.2010

15:07

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2604W Pęchratka - Ruskołęka - Andrzejewo

03.09.2010

15:39

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Wykonanie ponownej gleboznawczej klasyfikacji zmienionych użytków i klas gruntów.

25.08.2010

13:34

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przebudowa drogi powiatowej przez wieś Prostyń wraz z budową chodnika w ciągu drogi nr 2636W, przebudowa drogi Kiełczew wraz z chodnikami w Treblince Budowa chodników w m. Prostyń. Odcinek na działce nr 333 – „OD TORÓW”

19.08.2010

15:43

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Założenie numerycznej mapy sytuacyjno-wysokościowej w zakresie sieci uzbrojenia terenu oraz pozostałej treści mapy zasadniczej obrębu Małkinia Górna gmina Małkinia Górna wraz z konwersją do układu 2000

02.08.2010

16:52

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Założenie numerycznej mapy sytuacyjno-wysokościowej w zakresie sieci uzbrojenia terenu oraz pozostałej treści mapy zasadniczej obrębu Komorowo gmina Ostrów Mazowiecka wraz z konwersją do układu 2000

02.08.2010

16:48

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Termomodernizacja i remont budynku przy ulicy Brokowskiej 37 w Ostrowi Mazowieckiej- Etap II

25.06.2010

16:54

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie inwestycji pn.: Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2634W Kalinowo - Jasienica - Chmielewo i nr 2612W Czyżew - Zaręby Kościelne - Chmielewo wraz z budową chodników.

15.06.2010

14:50

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zamówienie publiczne na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Ostrowskiego w 2010 roku

14.06.2010

16:03

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2625 W od drogi 2622 W do m. Kunin Zamek

10.06.2010

12:19

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przebudowa drogi powiatowej Nr 4401W Wąsewo- Bartosy

07.06.2010

15:26

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Remont konstrukcji jezdni w miejscach występowania przełomów na drogach powiatowych.

04.06.2010

13:52

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Termomodernizacja i remont budynku przy ulicy Brokowskiej 37 w Ostrowi Mazowieckiej- Etap II

27.05.2010

15:29

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Kopanie rowów, odtworzenie istniejących rowów,ścinka poboczy, wykonanie i udrażnianie przepustów pod zjazdami przy drogach powiatowych w 2010 roku.

14.05.2010

15:40

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Remont konstrukcji jezdni w miejscach występowania przełomów na drogach powiatowych

12.05.2010

15:05

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2639W Brok- Nagoszewo- Fidury- Koziki

11.05.2010

16:01

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Założenie numerycznej mapy zasadniczej w zakresie sieci uzbrojenia terenu oraz pozostałej treści mapy zasadniczej miasta Brok wraz z konwersją do układu 2000

07.05.2010

11:06

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2643W Jelonki -Wólka Brzezińska

04.05.2010

15:18

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przebudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2634W Kalinowo- Jasienica- Chmielewo i Nr 2612W Czyżew- Zaręby Kościelne- Chmielewo wraz z budową chodników

30.04.2010

12:46

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przebudowa mostu wraz z dojazdami do mostu w m. Wiśniewo w ciągu drogi powiatowej nr 2647W Grądy - Choiny - Jarząbka - Wiśniewo - Dybki

29.04.2010

15:47

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Budowa boiska sportowego do piłki nożnej z trawy naturalnej wykonanej siewem przy Specjalnym Osrodku Szkolno - Wychowawczym w Zuzeli .

23.04.2010

14:11

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przebudowa drogi nr 2632W (28503) Gniazdowo- Chmielewo-Prosienica

23.04.2010

13:59

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Budowa boiska sportowego do piłki nożnej z trawy naturalnej wykonanej siewem przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Zuzeli.

31.03.2010

15:57

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INTERESÓW POWIATU OSTROWSKIEGO WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI

10.02.2010

14:16

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przetarg nieograniczony-Przebudowa dróg powiatowych nr 2652W i 2653W Króle Duże- Jasienica- Nieskórz- Daniłowo- Kańkowo- Zawisty Podleśne

28.01.2010

13:12

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przetarg nieograniczony - zakup masy mineralno- bitumicznej z otaczarki do wykonania remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych w 2010 roku

25.01.2010

15:38

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przetarg nieograniczony - Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej

18.12.2009

15:55

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie inwestycji pn.: „Przebudowa drogi Nr 2639W Brok- Nagoszewo- Fidury- Koziki”.

03.12.2009

14:45

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Starosta Ostrowski zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego na podstawie art. 130a, ust. 5a i 5c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 108, poz. 908 ze zm.) w dwóch zakresach dotyczących wyznaczania jednostki do:

01.12.2009

15:26

I.    Usuwania pojazdów z drogi i umieszczenia usuniętego pojazdu na parkingu strzeżonym.
II.    Prowadzenia całodobowego parkingu strzeżonego.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie obmiaru geodezyjnego oraz ustalenie ilości wydobytego kruszywa

13.11.2009

09:10

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie remontu pomieszczeń biurowych w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ostrowi Maz. przy ul. 3 Maja 51

16.10.2009

15:44

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO

02.10.2009

10:39

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru na roboty budowlane: Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2655W (23577) Zaręby Warchoły- Andrzejewo- Chmielewo i nr 2655W (28508)Ostrów Mazowiecka- Chmielewo w km 0+131,00 - 3+064,00 i w km 4+380,00 - 28+144,00.

27.08.2009

09:11

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przetarg nieograniczony - Budowa boiska sportowego do piłki nożnej z trawy naturalnej wykonanej siewem przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Zuzeli

20.08.2009

13:53

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2628W (23770) Nur- Zaszków wraz z chodnikiem

14.08.2009

15:39

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi Nr 2631W (28502)Wólka Seroczyńska- Lubotyń- Rząśnik Lubotyński

31.07.2009

15:26

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi nr 2619W (23737) Zaręby Warchoły- Rosochate- Wysokie Mazowieckie

31.07.2009

13:54

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przetarg nieograniczony - Budowa boiska sportowego do piłki nożnej z trawy naturalnej wykonanej siewem przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Zuzeli

27.07.2009

14:13

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie inwestycji pn.:Przebudowa drogi Nr 2652W (23585), 2653W (23586, 28507) Króle Duże-Jasienica-Nieskórz-Daniłowo-Kańkowo-Zawisty Podleśne

17.07.2009

10:48

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przetarg nieograniczony - Remont budynku w Starym Lubiejewie z przeznaczeniem na siedzibę Zespołu Szkół Specjalnych

16.07.2009

13:15

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi Nr 2657W (28510)Brok- Kaczkowo Stare-Orło- Daniłowo

09.07.2009

09:34

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi Nr 2653W ( 28507) przez wieś Kańkowo wraz z budową chodników

09.07.2009

08:45

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie inwestycji pn.:Przebudowa drogi Nr 2652W (23585), 2653W (23586, 28507)Króle Duże-Jasienica-Nieskórz-Daniłowo-Kańkowo-Zawisty Podleśne.

03.07.2009

14:34

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przetarg nieograniczony : Przebudowa ciągu dróg nr 2634W Kalinowo - Jasienica - Chmielewo i nr 2612W Czyżew - Zaręby Kościelne - Chmielewo wraz z budową chodnika w Jasienicy oraz parkingiem przy Ośrodku Zdrowia Część I - w zakresie budowy chodnika przy drodze nr 2634W Kalinowo - Jasienica - Chmielewo w miejscowości Jasienica oraz parkingu przy Ośrodku Zdrowia w miejscowości Jasienica.

02.07.2009

14:16

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przetarg nieograniczony - Budowa boiska sportowego do piłki nożnej z trawy naturalnej wykonanej siewem przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Zuzeli

01.07.2009

14:49

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zaproszenie do złożenia oferty - sporządzenie map sytuacyjno- wysokościowych do celów projektowych

26.06.2009

13:09

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przetarg nieograniczony - Remont budynku w Starym Lubiejewie z przeznaczeniem na siedzibę Zespołu Szkół Specjalnych

25.06.2009

15:50

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane: Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2655W (23577) Zaręby Warchoły- Andrzejewo- Chmielewo i nr 2655W (28508) Ostrów Mazowiecka- Chmielewo”,

19.06.2009

14:48

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przetarg nieograniczony : Przebudowa chodnika oraz parkingu przy Ośrodku Zdrowia w miejscowości Jasienica w ciągu drogi powiatowej Nr 2634W Kalinowo- Jasienica- Chmielewo.

05.06.2009

16:01

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przetarg nieograniczony - Przebudowa mostu na rzece Brok Mały w miejscowości Rawy Gaczkowo w ciągu drogi powiatowej Nr 2612 W Czyżew - Zaręby Kościelne – Chmielewo

20.05.2009

15:24

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przetarg nieograniczony - Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla użytków leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Ostrowskiego

13.05.2009

11:58

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zaproszenie do złożenia oferty na sporządzenie map sytuacyjno- wysokościowych do celów projektowych .

07.05.2009

09:43

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przetarg nieograniczony na modernizację widencji gruntów i budynków związana z założeniem ewidencji budynków i lokali oraz aktualizacją użytków gruntowych na terenach zabudowanych dla obrębu Jasienica gmina Ostrów Mazowiecka oraz gminy Szulborze Wielkie

30.04.2009

09:44

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków związaną z założeniem ewidencji budynków i lokali oraz aktualizacją użytków gruntowych na terenach zabudowanych dla gminy Stary Lubotyń

23.04.2009

14:11

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2638W (28514) Ostrów Mazowiecka- Stara Grabownica- Kuskowizna- Czuraj we wsi Kuskowizna

02.04.2009

14:54

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 2643W Jelonki-Wąsewo i nr 4401W Długosiodło- Przedświt- Wąsewo

27.03.2009

16:33

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmeliorowanych na obszarze o łącznej powierzchni 364,87 ha w następujących obrębach: gm.Andrzejewo - Jasienica Parcele, Pieńki Żaki, Załuski Lipniewo, gm.Zaręby Kościelne - Chmielewo

26.03.2009

11:21

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie prac związanych z założeniem baz w programie „Ośrodek dla Windows”.

25.03.2009

15:30

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przetarg Nieograniczony - zakup masy mineralno- bitumicznej do wykonania remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych w 2009 roku

24.03.2009

15:13

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przetarg Nieograniczony - Zakup masy bitumicznej drobnoziarnistej z otaczarki do wykonania remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej na drogach powiatowych do końca 2009 roku.

10.03.2009

15:06

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przebudowa drogi powiatowej nr 2631W Wólka Seroczynska - Lubotyn - Rzasnik o dł. 2193 mb w km od 5+107,00 do 5+565,00 (odc.I) i w km od 7+885,00 do 9+620,00 (odc.II)

04.03.2009

15:00

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przetarg nieograniczony wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego

15.12.2008

12:01

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przetarg nieograniczony na dostawę 1 szt. piaskarki do zimowego utrzymania dróg

25.11.2008

14:59

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przetarg nieograniczony na dostawę używanego samochodu ciężarowego typu wywrotka trzystronna

10.11.2008

14:32

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Przebudowę chodnika w miejscowości Jasienica w ciągu drogi powiatowej Nr 2634w Kalinowo- Jasienica- Chmielewo

29.08.2008

13:18

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przebudowa drogi powiatowej Nr 23591 Czyżew- Żelazy Brokowo- Gostkowo- Mianowo o długości 1749 mb w km 0+000 - 1+794

08.08.2008

09:25

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków związana z założeniem ewidencji budynków i lokali oraz aktualizacją użytków gruntowych na terenach zabudowanych dla położonych w gminie Ostrów Mazowiecka obrębów ewidencyjnych: Stare Lubiejewo, Ugniewo, Podborze.

18.07.2008

13:37

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków związana z założeniem ewidencji budynków i lokali oraz aktualizacją użytków gruntowych na terenach zabudowanych dla gminy Wąsewo

17.07.2008

11:20

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przebudowa drogi powiatowej Nr 28508 Ostrów Mazowiecka - Chmielewo na odcinku od granicy robót przebudowywanej drogi wojewódzkiej do skrzyżowania z ulicą Sportową i Wspólną ( ul. Duboisa w miejscowości Ostrów Mazowiecka)

01.07.2008

15:57

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztucznej trawy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Zuzeli

01.07.2008

13:36

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przebudowa ciągu komunikacyjnego Jelonki- Przyborowie- Wąsewo- Przedświt Przebudowa obejmuje n/w odcinki drogi powiatowej Nr 28519 : - w km 0+425 - 2+050 w miejscowości Przyborowie o długości 1625 mb - w km 3+378 - 4+143 w miejscowości Przyborowie o długości 765 mb - w km 7+391 - 10+830 na odcinku Trynosy-Wąsewo o długości 3439 mb

19.06.2008

13:21

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej Nr 23769 Nur- Ołtarze- Zuzela ulica Brokowska w miejscowości Nur o długości 1500 mb

06.06.2008

14:35

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zaproszenie do złożenia oferty na prowadzenie nadzoru merytorycznego nad realizacją prac scaleniowych we wsi Rząśnik gm. Stary Lubotyń.

05.06.2008

09:37

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przebudowa drogi powiatowej Nr 28508 Ostrów Mazowiecka- Chmielewo w miejscowości Ugniewo o długości 1316 mb w km 3+064 - 4+380

04.06.2008

15:38

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztucznej trawy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Zuzeli

02.06.2008

15:56

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przebudowa mostu na rzece Brok w miejscowości Daniłowo w ciągu drogi powiatowej Nr 28507 Jasienica- Nieskórz- Daniłowo - Zawisty

21.05.2008

16:43

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przebudowę drogi powiatowej Nr 28513 Zamoście - Nowe Kaczkowo - Orło na odcinku Orło- Nowe Kaczkowo o długości 1405 mb

21.05.2008

15:42

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przebudowa drogi powiatowej Nr 23575 Mroczki Drogoszewo-Przeździecko Grzymki na odcinku przez wieś Przeździecko Lenarty o długości 948 mb w km 0+000 - 0+948

20.05.2008

15:48

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie prac związanych z założeniem baz w programie "Ośrodek dla Windows"

15.05.2008

11:33

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przetarg nieograniczony na wykonanie uproszczonych planów urządzania lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla użytków leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Ostrowskiego

05.05.2008

15:56

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Remont drogi powiatowej Nr 28503 Gniazdowo- Chmielewo- Prosienica na odcinku o długości 2527 mb w km 5+970 - 6+497 w miejscowości Gumowo i w km 7+349 - 9+349 w miejscowości Podbiele.

22.04.2008

08:39

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zakup masy bitumicznej drobnoziarnistej z otaczarki do wykonania remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych do końca 2008 r.

08.02.2008

15:09

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Remont dróg powiatowych : Nr 28521 Wąsewo- Bagatele- Rząśnik Szlachecki na odcinku o długości 385 mb w km 0+000 - 0+385 i Nr 28522 Stok- Rynek- Rząśnik Szlachecki- Przedświt na odcinku o długości 1050 mb w miejscowości Rząśnik Szlachecki

05.02.2008

10:59

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej

21.12.2007

15:43

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przetarg nieograniczony na wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej

29.10.2007

13:21

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Techników 1

24.10.2007

11:04

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej na przebudowę mostu na rzece Brok w miejscowości Daniłowo w ciągu drogi powiatowej Nr 28507 Jasienica - Nieskórz - Daniłowo - Zawisty.

25.09.2007

08:34

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przetarg nieograniczony: Odnowa drogi powiatowej nr 23748 Dąbrowa- Godlewo Baćki- Boguty Pianki w miejscowości Boguty Pianki w km 8+760 do 9+180 długości 0,420 km

19.09.2007

13:59

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej Nr 23595 Nowa Złotoria- Daniłowo w km 0+000 - 1+465

07.09.2007

12:33

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej Nr 23588 Andrzejewo - Szulborze Wielkie - Zuzela w miejscowości Andrzejewo w km 0+000 - 0+510

31.08.2007

08:30

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

przetarg nieograniczony na zakup masy bitumicznej drobnoziarnistej z otaczarki do wykonania remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych do końca 2007 r.

09.08.2007

11:12

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont pomieszczeń biurowych budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. 3 Maja 68 o wartości zamówienia powyżej 14 000 Euro

16.07.2007

14:44

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przetarg nieograniczonyna przebudowę drogi powiatowej Nr 28513 Zamoście - Nowe Kaczkowo - Orło, odcinek Orło - Nowe Kaczkowo.

02.07.2007

14:08

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej Nr 23769 Nur – Ołtarze Gołacze – Zuzela, odcinek w m. Ołtarze Gołacze w km 0+000 – 2+510

15.06.2007

16:01

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej Nr 28524 Grądy – Choiny – Jarząbka – Wiśniewo – Dybki, odcinek w m. Grądy w km 0+000 – 1+650

15.06.2007

13:01

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przetarg nieograniczony na „Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: Nr 28504 Jelonki – Sulęcin – Pałapus – Podborze na odcinku Grądziki – Pałapus o długości 2220 mb i Nr 28505 Podborze – Kalinowo o długości 4480 mb

14.06.2007

15:38

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przetarg nieograniczony na modernizacje ewidencji gruntów i budynków związana z założeniem ewidencji budynków i lokali oraz aktualizacją użytków gruntowych na terenach zabudowanych dla obrębu Małkinia Górna gm. Małkinia Górna - CPV 74274300

05.06.2007

09:03

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu osobowego fabrycznie nowego dla Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej - Kod CPV– 34110000-1

30.05.2007

14:09

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę samochodu osobowego fabrycznie nowego dla Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej

26.04.2007

10:25

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przetarg na założenie szczegółowej osnowy wysokościowej III klasy dla powiatu ostrowskiego

26.03.2007

14:56

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

OGŁOSZENIE przetargu nieograniczonego na zakup 1 tony masy bitumicznej drobnoziarnistej z otaczarki do wykonania remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych w 2007 roku

20.02.2007

15:03

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przetarg nieograniczony na modernizacje ewidencji gruntów i budynków związana z założeniem ewidencji budynków i lokali oraz aktualizacją użytków gruntowych na terenach zabudowanych dla obszaru gminy Nur

30.01.2007

15:02

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone