nota prawna | polityka prywatności

Nasz powiat

Potencjał przemysłowy i rolniczy


 Na terenie miasta Ostrów Mazowiecka znajduje się 60% potencjału przemysłowego powiatu i jest największym ośrodkiem przemysłowym. Są to min.: fabryka mebli FORTE, zakłady ZURAD produkujące urządzenia radiolokacyjne, fabryka koncentratów spożywczych KRÜGER, MIWEX, Spółdzielnią Mleczarską Ostrowia; zakłady tworzyw sztucznych ALPLA; SCHNEIDER zajmująca się techniką samochodową i kontenerową, Natur Produkt PHARMA produkująca kosmetyki i farmaceutyki. Drugim miastem pod względem wielkości potencjału przemysłowego jest Małkinia. Znajduje się tam, powstająca na bazie ZWAC-U fabryka wełny mineralnej ROCKWOOL.
Powiat Ostrowski to region przede wszystkim rolniczy. Gminy wiejskie posiadają nieograniczone możliwości dla rozwoju rolnictwa, przetwórstwa rolno – spożywczego
i usług oraz rozwoju agroturystyki. Najatrakcyjniejsze gminy pod względem turystycznym to gminy nadbużańskie: Nur, Zaręby Kościelne, Małkinia i Brok.
Teren powiatu ostrowskiego jest bogaty przyrodniczo i krajobrazowo, posiada bujną roślinność, rozległe łąki i pastwiska, piękne lasy i wody, bogatą florę i faunę oraz czyste środowisko. W dolnym biegu rzeki Bug, gdzie wiele zbiorowisk występujących w dolinie zachowało się w stanie zbliżonym do naturalnego, został utworzony w 1993 roku Nadbużański Park Krajobrazowy. Park ten to rozległe ostępy leśne Puszczy Białej, Lasów Łochowskich, Miedzyńskich i Ceranowskich, będących ostoją łosi, jeleni, dzików i czarnych bocianów. Tereny Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego są czyste i ekologiczne, co stwarza korzystne warunki dla odpoczynku, rekreacji, do uprawiania turystyki, a także do tworzenia bazy agroturystycznej.
Zaletą powiatu ostrowskiego jest położenie geograficzne. Przez jego teren przebiega trasa Nr 8 łącząca Warszawę z Białymstokiem prowadząca do granicy w Kuźnicy Białostockiej i Ogrodnikach, tędy też przebiega szlak na jeziora mazurskie.
Znajdują się tu także tereny pod rozwój działalności gospodarczej po atrakcyjnych cenach, jak również nie będą mieli problemu ze znalezieniem wykwalifikowanej siły roboczej.


 

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone