nota prawna | polityka prywatności

Nasz powiat

Herb Powiatu Ostrowskiego

UZASADNIENIE HERALDYCZNE

Opis:
Herb powiatu ostrowskiego przedstawia:
na tarczy czwórdzielnej w krzyż, w polu pierwszym czerwonym orzeł biały (srebrny), w polu drugim zielonym ostrowa (ostrzew) złota, w polu trzecim zielonym 11 gwiazd złotych, w polu czwartym srebrnym smok skrzydlaty zielony.

Flaga powiatu :
na płacie prostokątnym żółtym z dwoma pionowymi pasami zielonymi na obu skrajach, widnieje herb powiatu umieszczony centralnie. Proporcje flagi 5:8 (pasy boczne szerokości 1/5 płata każdy).

Uzasadnienie
Prezentowany herb odwołuje się do historii i tradycji tych ziem. Orzeł biały (srebrny) w polu pierwszym nawiązuje do historycznego herbu Mazowsza (orzeł biały bez korony w polu czerwonym). Ostrowa (ostrzew) złota w polu drugim ma odniesienie do godła stolicy powiatu. Gwiazdy złote w polu trzecim symbolizują 11 gmin wchodzących w jego skład. W polu czwartym smok skrzydlaty o dwóch łapach nawiązuje do historycznego herbu księstwa czersko - warszawskiego, na którego dawnych terenach znajdują się obecnie ziemie powiatu (było to ostatnie 150 lat Mazowsza przed włączeniem do Polski). Pole pierwsze i pole czwarte tarczy herbu, z elementami na nich widniejącymi, są wzorowane na pieczęci Bolesława IV - księcia mazowieckiego, który nadał prawa miejskie Ostrowi i Nurowi w 1434 r. Czteropolowy herb z orłem i smokiem widniał na chorągwi księcia mazowieckiego w bitwie pod Grunwaldem. Później został niesłusznie zapomniany.

view_data;;;

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone