nota prawna | polityka prywatności

Ogłoszenia

OBWIESZCZENIE

28.07.201515:07

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie zawiadamia o zamiarze oraz przystąpieniu do sporządzania zmiany zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych, dla obszarów Natura 2000: Dolina Dolnego Bugu PLB140001 oraz Ostoja Nadbużańska PLH140011.

W załączniku:
1. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, zawiadamiające o przystąpieniu do nowelizacji planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnego Bugu PLB140001 i Ostoja Nadbużańska PLH140011.

 

 

 

Przygotowała: mgr inż. Magdalena Godlewska 
 tel. (29) 645-71-32

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone