nota prawna | polityka prywatności

Ogłoszenia

Szkolenie z zakresu promocji organizacji pozarządowych i PES

09.07.201523:35

 

     Na prośbę Stowarzyszenia Krajowy Ruch Ekologiczno – Społeczny informujemy o możliwości wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu promocji organizacji pozarządowych i PES, które odbędzie się w dniu 27 lipca 2015 r. w godz. 9.00 -16.00 w Lipiance (gmina Goworowo).

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Szkolenie przeprowadzone jest w ramach projektu pn. „Innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej na południowym Mazowszu”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są do dnia 23 lipca br.

Ponadto organizacje pozarządowe oraz PES mają także możliwość wzięcia udziału  w doradztwach:

  1. 10,11,12,13,14 lipca 2015 r.  – doradztwo z zakresu rachunkowości PES, pomocy publicznej oraz klauzul społecznych – p. Justyna Bartosiewicz,
  1. 17,18,19 lipca 2015 r.  - doradztwo w zakresie: prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzenia odpłatnej działalności statutowej przez podmioty ekonomii społecznej (PES), tworzenia biznesplanów, zakładania PES, planowania strategicznego w PES, pozyskiwania środków finansowych przez PES, zarządzania projektami, budżetowania przedsięwzięć i projektów, analizy finansowej  przedsięwzięć – P. Wojciech Waluk,
  1. Dostępne jest także doradztwo z zarządzania zasobami ludzkimi (p. Joanna Jagielska) doradztwo z zakresu zarządzania ryzykiem oraz systemów zarządzania jakością (p. Bartosz Błaszczyk), obsługi systemu Windows (p. Paweł Pogorzelski), technik sprzedaży (p. Hanna Kąkol) –  umawiamy indywidualnie wg zgłoszeń zapotrzebowania.

Warunkiem odbycia się doradztwa jest zgłoszenie się co najmniej 2 podmiotów na wybrany temat doradztwa.

Doradztwo świadczone jest w miejscu osoby/organizacji zgłaszającej zapotrzebowanie.

Zapotrzebowanie na doradztwo można zgłaszać telefonicznie 887 092 994 lub mailowo k.kozlicka@kres.org

Spółdzielnie socjalne zgłaszają zapotrzebowanie na doradztwo lub szkolenia poprzez swojego opiekuna.

 

Opracowała: Marzena Siwek

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone