nota prawna | polityka prywatności

Ogłoszenia

OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA SPOŁECZNA „ NIE POZWÓL ODLECIEĆ SWOJEMU SZCZĘŚCIU!”

13.04.201514:40

            Uprzejmie informujemy, że Główny Inspektorat Sanitarny rozpoczął ogólnopolską kampanię społeczną o charakterze edukacyjnym pt. „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!”. Kampania ta realizowana jest w ramach „Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy i potrwa do końca 2016 roku.

            Celem działań kampanijnych jest zwiększenie wiedzy na temat skutków zdrowotnych zażywania substancji psychoaktywnych, a także ograniczenie ich stosowania. Kampania skierowana jest do ogółu społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w wieku rozrodczym, kobiet w ciąży, ich rodzin i bliskich.

            W ramach kampanii podjęte zostały liczne działania m.in.: pojawiły się spoty telewizyjne i radiowe w mediach ogólnopolskich, artykuły w prasie. Także Ostrowski Portal Internetowy zamieścił informację na temat kampanii na swojej stronie internetowej oraz wyemitował trzy spoty edukacyjne.

            Zapraszamy Państwa do włączenia się w tę kampanię, gdyż niezwykle ważnym jest, aby wspólnie podejmować wszelkie działania edukacyjne, które będą pogłębiały świadomość dotyczącą szkodliwości wpływu środków psychoaktywnych na zdrowie, wpływając tym samym na zmianę postaw i zachowań, w kierunku odpowiedzialności za zdrowie własne i swoich najbliższych.

 

więcej informacji

Dyrektor
Powiatowej Stacji
Sanitarno – Epidemiologicznej
w Ostrowi Mazowieckiej
/-/ Tomasz Liwartowski

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone