nota prawna | polityka prywatności

Ogłoszenia

Projekt Erasmus + sport

15.01.201514:06

            Informujemy, że w ramach Erasmus + sport wspierane są inicjatywy związane ze sportem. Projekty muszą dotyczyć przede wszystkim rozwoju sportu na poziomie najbliższym obywatelowi oraz wpisywać się w następujące priorytety programu w obszarze sportu:

  • walka z transnarodowymi  zagrożeniami dla sportu, takimi jak doping, ustawianie wyników zawodów sportowych, agresja, rasizm i nietolerancja;
  • promocja oraz wsparcie dobrego zarządzania w sporcie i w zakresie prowadzenia dwutorowej kariery sportowców;
  • promocja wolontariatu sportowego, włączenia społecznego, równych szans i aktywności fizycznej pozytywnie wpływającej na zdrowie poprzez wzrost udziału w sporcie.

Erasmus + sport jest to projekt centralny realizowany tylko na szczeblu ogólnoeuropejskim,  wdrażany i zarządzany przez Komisję Europejską lub poprzez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego  w Brukseli.

Działania w dziedzinie sportu oraz terminy składania wniosków w 2015 r.:

  • 22 stycznia 2015 r. – Współpraca partnerska w dziedzinie sportu związana wyłącznie z Europejskim Tygodniem Sportu 2015,
  • 22 stycznia 2015 r. – Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe związane z Europejskim Tygodniem Sportu 2015,
  • 14 maja 2015 r. – Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe niepowiązane z Europejskim  Tygodniem Sportu 2015,
  • 14 maja 2015 r. – Współpraca partnerska w dziedzinie sportu niepowiązana z Europejskim Tygodniem Sportu 2015

Pierwszy Europejski Tydzień Sportu zostanie zorganizowany we wrześniu 2015 r.
Celem akcji jest promowanie ćwiczeń fizycznych i aktywności w każdej postaci

 

Więcej informacji

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone