nota prawna | polityka prywatności

Ogłoszenia

Ogłoszenie o konkursie FIO 2015

15.01.201514:01

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe oraz  inne uprawnione podmioty do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowane w 2015 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO).

            Składane projekty realizują cel główny P FIO, jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja P FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.

Oferty o dofinansowanie składać można w ramach jednego z trzech priorytetów:

  • aktywne społeczeństwo
  • aktywni obywatele
  • silne organizacje pozarządowe

Oferty należy składąc do 19 stycznia 2015 r.

Więcej informacji

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone