nota prawna | polityka prywatności

Ogłoszenia

UWAGA!

02.01.201513:38

MIESZKAŃCY  POWIATU  OSTROWSKIEGO

Na prośbę Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Delegatura w Ostrołęce, poniżej zamieszczamy dane podmiotów leczniczych w powiatach: ostrołęckim, ostrowskim i wyszkowskim,
które podpisały
z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim NFZ
       umowy na udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotne (poz),
do których mogą zgłaszać się po poradę pacjenci zapisani
do lekarzy rodzinnych, którzy odmówili podpisania umów na rok 2015.


  Wykaz podmiotów leczniczych 2015 r. (stan na dzień 01.01.2015 r.)

  Wykaz podmiotów leczniczych 2015 r. (stan na dzień 03.01.2015 r.)

 

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone