nota prawna | polityka prywatności

Ogłoszenia

Powiadomienie dla rolników poszkodowanych w skutek embarga rosyjskiego

25.08.201413:11

Komunikat Komisji Europejskiej dotyczący wprowadzenia wyjątkowych środków wsparcia w sektorze owoców i warzyw, dla Rolników poszkodowanych w wyniku embarga rosyjskiego, oraz w nawiązaniu do instrukcji opublikowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Rynku Rolnego realizuje zapisy ww. instrukcji przyjmuje powiadomienia dotyczące zamiaru przeprowadzenia wycofania z rynku owoców lub warzyw nie przeznaczonych do sprzedaży.
 

Producenci rolni, którzy chcieliby skorzystać z możliwości wycofania mogą składać powiadomienia do właściwych, ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę powiadamiającego, oddziałów Terenowych Agencji Rynku Rolnego na załączonym formularzu.
Producenci z terenu woj. Mazowieckiego składają powiadomienie w:
 Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Warszawie,
Al. J. Waszyngtona 146,
04-076 Warszawa

Druk powiadomienia dostępny jest na stronie internetowej ARR pod adresem: http://www.arr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3304:arr-przyjmuje-powiadomienia-od-rolnikow-poszkodowanych-embargo&catid=379&Itemid=1114
lub do pobrania


FORMULARZ - Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia wycofania owoców lub warzyw w związku z brakiem możliwości sprzedaży spowodowanym rosyjskim embargiem

Szczegóły dotyczące asortymentu, wysokości stawek oraz sposobu realizacji mechanizmu będą ogłoszone po publikacji Rozporządzenia komisji Europejskiej.

Agencja Rynku Rolnego
Oddział Terenowy w Warszawie
Sekcja informacji i Promocji
tel/fax. 22/515-81-56
mail: a.kołodziejczyk@arr.gov.pl

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone