nota prawna | polityka prywatności

Ogłoszenia

Konkurs FIO - Mazowsze Lokalnie 2014 ogłoszony!

30.07.201410:58

Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS oraz Urząd Wojewódzki w Warszawie Delegatura w Ostrołęce

Serdecznie zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych oraz liderów lokalnych z powiatów: ostrołęcki, wyszkowski, ostrowski, przasnyski, makowski na seminarium dotyczące aktywizowania społeczności lokalnych metodą projektową,
które odbędzie się w dniu 1 sierpnia 2014r., w godz. 10.00-14.00 w Urzędzie Wojewódzkim - Delegatura w Ostrołęce przy ul. Gorbatowa 15, sala konferencyjna nr 66 C,

 

Program:
10.00 - 10.15     Wprowadzenie do seminarium
10.15 - 11.45     Praca metodą projektową w środowisku lokalnym – na czym to polega?
11.45 – 12.00    Przerwa kawowa
12.00 – 13.30    Tworzenie projektów społecznych – zasady
13.30 – 14.30    Zasady aplikowania o mikro dotacje do Programu „FIO - Mazowsze Lokalnie”
14.30    Lunch

Zgłoszenia na seminarium przyjmujemy do 30.07.2014 r. pod nr tel. 29 760 34 72 lub na adres mailowy: ulad@boris.org.pl


Seminarium organizowane jest w ramach Projektu:

„FIO-Mazowsze Lokalnie”, który jest programem wsparcia dla młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych i samopomocowych działających na terenie województwa mazowieckiego. Powstał z inicjatywy trzech organizacji pozarządowych: Fundacji Fundusz Współpracy, Stowarzyszenia Europa i My oraz Stowarzyszenia Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS, które wygrały konkurs Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i pełnią rolę Operatora regionalnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Celem głównym Programu FIO – Mazowsze Lokalnie jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja Programu ma umożliwić mieszkańcom włączenie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.

Informacja o konkursie FIO - Mazowsze Lokalnie 2014

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone