nota prawna | polityka prywatności

Ogłoszenia

II Edycja Festiwalu Teatrów Amatorskich na Mazowszu

22.07.201414:49

                                                 Organizatorzy                                   
     
        

 

Zarząd Województwa Mazowieckiego w porozumieniu z Teatrem Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie przychylnie odniósł się do państwa próśb o przedłużenie składania deklaracji uczestnictwa oraz nadsyłania nagranych przedstawień w II Edycji Festiwalu Teatrów Amatorskich na Mazowszu ogłoszonego w bieżącym roku pod hasłem  „Szekspir.Inspiracje”.
    Zgodnie ze zmienionym regulaminem festiwalu Uczestnicy mają możliwość zadeklarować swój udział i dokonać zgłoszenia uczestnictwa  do 30 września  2014 r. na „Karcie zgłoszenia”, a do 10 listopada 2014 r. przesłania na nośniku elektronicznym nagrania zadeklarowanego wcześniej i przygotowanego spektaklu.
    Informujemy również o objęciu Festiwalu Honorowym Patronatem przez Ambasadora Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, który w korespondencji skierowanej do Marszałka Województwa Mazowieckiego wyraził również chęć ufundowania i osobistego wręczenia nagrody specjalnej na zakończenie festiwalu, zaplanowanego na początku 2015 roku, podczas gali w Teatrze Polskim w Warszawie.
    Miło nam również poinformować  o pozyskaniu partnerstwa British Council, które w tym szczególnym roku dla upamiętnienia twórczości Wiliama Szekspira wyraziło chęć współpracy uznając słuszność argumentów przemawiających za wspólnymi działaniami na rzecz pogłębiania wiedzy wśród młodzieży naszego regionu i zainteresowania jej literaturą angielską, nowożytnym dramatem oraz przybliżając jej niekwestionowany geniusz Szekspira. Będąc jednocześnie w przekonaniu że obrana konwencja – festiwalu teatralnego, jest wyjątkowo trafną i umożliwiającą bezpośredni kontakt z inspirującymi i wyjątkowo uniwersalnymi treściami zawartymi w twórczości Szekspira.
 

 

Patronat Honorowy:

Partnerzy:

 

Patroni medialni

 

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone