nota prawna | polityka prywatności

Ogłoszenia

Ocena jakości powietrza za rok 2013

09.07.201415:08

W związku z przekazaniem przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Rocznej oceny jakości powietrza za rok 2013, w której zostały stwierdzone przekroczenia poziomów dopuszczalnych dla PM10, PM2,5 oraz NO2 i docelowych - B(a)P, Starosta Ostrowski informuje o ogłoszeniu przez Mazowiecki Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego ALERTU poziomu II. Treść ALERT znajduje się w załączniku poniżej.

/ocena jakości powietrza/

tekst:
Natalia Kowalczyk

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone