nota prawna | polityka prywatności

Ogłoszenia

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

03.07.201414:09

Zarząd Powiatu  w Ostrowi Mazowieckiej stosownie do art. 13 ust.1 oraz art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 roku  poz. 518 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Ostrowskiego przeznaczonych do sprzedaży  w trybie bezprzetargowym – nieruchomość położona w jednostce ewidencyjnej Ostrów Mazowiecka obręb Jasienica. Informację o wykazie zamieszczono również na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej www.powiatostrowmaz.pl.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni tj. od dnia 03 lipca 2014 r. do dnia 24 lipca 2014 r.
 

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone