nota prawna | polityka prywatności

Ogłoszenia

Nowe zasady prowadzenia zbiórek publicznych

03.07.201413:51

Zbiórki publiczne – od 18 lipca 2014 r. – pozwolenia na zbiórki zostaną zastąpione zgłoszeniami do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Starosta Ostrowski uprzejmie informuje, że 18 lipca 2014 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 498). Ustawa wprowadza elektroniczną formę zgłaszania zbiórek oraz ich publikację na specjalnie utworzonym w tym celu portalu internetowym. Najistotniejsza jest jednak zmiana polegająca na scentralizowaniu procesu i obsłudze zgłoszeń wyłącznie w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.
Najważniejsze z wprowadzanych zmian to:
•    Obsługa zgłoszeń zbiórek publicznych prowadzona będzie wyłącznie w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji;
•    Pozwolenia na zbiórki publiczne zastąpione zostaną zgłoszeniem zbiórki publicznej – decyzje wydawane przez różne organy administracji zostaną zastąpione zgłoszeniem, dane ze zgłoszenia będą zamieszczane na portalu zbiórki.gov.pl;
•    Zgłoszenie, aktualizację danych, sprawozdanie będzie można wysłać elektronicznie, z wykorzystaniem gotowych formularzy, z użyciem profilu zaufanego ePUAP albo bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz w formie tradycyjnej, papierowej;
•    Wszystkie informacje dotyczące zbiórek będą dostępne na portalu zbiorki.gov.pl;
•    Zbiórki elektroniczne (np. przelewy na rachunek bankowy, wysyłka SMS-ów, wpłaty online) można będzie prowadzić bez dodatkowych formalności – nowa ustawa dotyczy wyłącznie zbiórek organizowanych bezpośrednio w miejscach publicznych;
•    Obniżone zostaną koszty związane z organizacją zbiórek publicznych – zniesiona zostanie opłata skarbowa dla organizatorów zbiórek oraz obowiązek publikacji sprawozdań w prasie.
Dodatkowe informacje o nowej ustawie znaleźć można na stronie internetowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji – www.mac.gov.pl.

 

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone