nota prawna | polityka prywatności

Ogłoszenia

KOMUNIKAT STAROSTY OSTROWSKIEGO DOTYCZĄCY PODWYŻSZONYCH STĘŻEŃ OZONU W POWIETRZU

13.06.201413:17

    W ZWIĄZKU Z ODNOTOWANYMI W CIĄGU OSTATNICH DNI PODWYŻSZONYMI STĘŻENIAMI OZONU W POWIETRZU, PROSZĘ OSOBY ZE SCHORZENIAMI GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH, UKŁADU KRĄŻENIA ORAZ WYKONUJĄCYCH ZWIĘKSZONY WYSIŁEK FIZYCZNY, O SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ W OKRESACH NAJWIĘKSZEGO STĘŻENIA PRZYPADAJĄCEGO NA GODZINY POPOŁUDNIOWE (14 – 18).
    ZWIĘKSZONA ILOŚĆ TEGO GAZU W POWIETRZU MOŻE POWODOWAĆ CHWILOWE ZABURZENIA FUNKCJI ODDECHOWYCH, SZYBKI I PŁYTKI ODDECH, BÓLE GŁOWY ORAZ  KLATKI PIERSIOWEJ, PODRAŻNIENIA GÓRNEGO ODCINKA DRÓG ODDECHOWYCH, KASZEL I NAPADY DUSZNOŚCI, PODRAŻNIENIA I SWĘDZENIE OCZU, PODRAŻNIENIA ŚLUZÓWKI.
    OBJAWY TE MOGĄ WYSTĘPOWAĆ W SZCZEGÓLNOŚCI U DZIECI I OSÓB DOROSŁYCH Z PRZEWLEKŁYMI CHOROBAMI UKŁADU ODDECHOWEGO
I NIEWYDOLNOŚCIĄ UKŁADU KRĄŻENIA, A TAKŻE U OSÓB PODEJMUJĄCYCH ZWIĘKSZONY WYSIŁEK FIZYCZNY NP. SPORTOWCÓW.
    OSOBY TE POWINNY UNIKAĆ DŁUGOTRWAŁEGO PRZEBYWANIA NA DWORZE I NADMIERNEGO WYSIŁKU FIZYCZNEGO, ZWŁASZCZA W GODZINACH POPOŁUDNIOWYCH. 
 

ZAŁĄCZNIK – ulotka WIOŚ w Warszawie – Ozon „w pigułce”                                     STAROSTA OSTROWSKI                                                ZBIGNIEW KAMIŃSKI

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone