nota prawna | polityka prywatności

Ogłoszenia

Czy wiesz, co je twoje dziecko? Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych na temat żywienia dzieci w szkołach na terenie powiatu

29.05.201410:16

W dniach 15.05-05.06 na terenie Powiatu Ostrowskiego odbędą się konsultacje społeczne w temacie „Żywienie dzieci w szkołach”. Konsultacje to kolejne przedsięwzięcie uczestniczek projektu „Sieć wsparcia partycypacji kobiet na obszarach wiejskich” realizowanego, we współpracy z władzami samorządowymi, przez Społeczny Instytut Ekologiczny. Konsultacje swoim zasięgiem obejmą  teren całego Powiatu Ostrowskiego. 

Celem konsultacji jest zebranie oczekiwań i opinii mieszkańców w zakresie rozwiązań żywieniowych w placówkach szkolnych. Podsumowanie ankiet oraz wnioski opublikowane zostaną na stronach powiatu.

    Badania pokazują, że istnieje ścisła zależność pomiędzy sposobem odżywiania się, a stanem zdrowia. Nadmierne spożycie tłuszczów, sodu i cukrów ma niekorzystny wpływ na zdrowie i może być przyczyną takich chorób jak otyłość oraz cukrzyca. Do osób najbardziej narażonych na skutki nieprawidłowego żywienia należą dzieci i młodzież.

    Obecnie trwają w sejmie prace nad  nowelizacją ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Posłowie zaproponowali rozwiązania mające zapewnić skuteczniejszą ochronę zdrowia dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym, a przede wszystkim zapobiegać nadwadze oraz otyłości.

    Jeśli jesteś rodzicem dziecka w wieku szkolnym, lub z innych powodów sposób żywienia dzieci w szkołach uważasz za temat ważny - zapraszamy! Wypełnij ankietę i przyłącz się do ogólnokrajowej dyskusji.

    Ankiety znajdziesz w punkcie Informacyjnym Starostwa Powiatowego oraz na stronie: www.aktywnelokalnie.pl

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone