nota prawna | polityka prywatności

Ogłoszenia

Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej ogłasza konsultacje projektu „Programu Aktywności Lokalnej w Powiecie Ostrowskim na lata 2014-2016” zgodnie z Uchwałą Nr 352/138/13 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 20 listopada 2013 r.

22.11.201314:44

Do udziału w konsultacjach serdecznie zapraszamy  instytucje, organizacje i osoby uczestniczące w sprawach z zakresu aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym a także przedstawiciele społeczności lokalnych realizujących zadania w różnych sferach życia społecznego, uwzględnionych w Programie. Uwagi i opinie dotyczące projektu mogą być zgłaszane w terminie do dnia 30 listopada 2013r. włącznie. Uwagi i opinie przedkłada się w formie pisemnej, z uwzględnieniem danych przewidzianych we wzorze ankiety konsultacyjnej (pobierz).

Zgłaszane opinie i uwagi przyjmowane będą za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowi Mazowieckiej ul. Widnichowska 20, 07-300 Ostrów Mazowiecka oraz poczty elektronicznej na adres: pcpr@powiatostrowmaz.pl.
Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowi Mazowieckiej..
Zapraszamy do konsultacji.
 
Uchwała Nr 352/138/13 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Aktywności Lokalnej w Powiecie Ostrowskim na lata 2014-2016(pobierz)


 

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone