nota prawna | polityka prywatności

Ogłoszenia

Informacja o rozpoczęciu rekrutacji do udziału w projekcie systemowym „Twoja przyszłość w Twoich rękach” w 2014 roku.

17.10.201314:42

             


    Na podstawie Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowi Mazowieckiej nr 15/2013 z dnia 26.09.2013r informujemy o rozpoczęciu rekrutacji do udziału w projekcie systemowym „Twoja przyszłość w Twoich rękach” w 2014 roku.
    Zapraszamy wszystkich chętnych do składania dokumentów rekrutacyjnych dostępnych zarówno na stronie internetowej jak również w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Widnichowskiej 20.
    W 2014 roku projekt realizowany będzie, podobnie jak w roku ubiegłym, za pomocą dwóch narzędzi tj. kontraktów socjalnych oraz programu aktywności lokalnej.
   W ramach kontraktów socjalnych będziemy obejmować wsparciem: usamodzielnianych wychowanków różnych form pieczy zastępczej, osoby niepełnosprawne oraz rodziców dzieci niepełnosprawnych. Realizując kontrakty socjalne uczestnicy projektu objęci są wsparciem indywidualnym i grupowym przez psychologa i doradcę zawodowego, mają możliwość ukończenia kursów komputerowych, prawa jazdy oraz szkoleń zawodowych. Osoby niepełnosprawne mają możliwość skorzystania z zabiegów rehabilitacyjnych. Uczestnikom projektu możemy również sfinansować koszty nauki.
   Program aktywności lokalnej dedykowany jest do rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych wraz z tymi dziećmi jako otoczeniem. W ramach PAL rodzice zostaną objęci kompleksowym wsparciem psychologicznym, indywidualnym i grupowym. Regularnie odbywać się będą spotkania grupy wsparcia. Po indywidualnych konsultacjach z psychologiem jest możliwość wzięcia udziału w szkoleniach, niezbędnych do poprawy funkcjonowania uczestnika projektu. W projekcie, jako otoczenie uczestników, mogą również brać udział dzieci, dla których przewidziano zajęcia z  logopedą, pedagogiem oraz terapię integracji sensorycznej.
    Regulamin rekrutacji do udziału w Projekcie oraz wszystkie wzory dokumentów, które należy złożyć w celu zgłoszenia się do udziału w Projekcie, zamieszczony jest na stronie internetowej PCPR (www.ostrowmaz.pcpr.pl). Zapraszamy wszystkich chętnych. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy zespołu projektowego w siedzibie PCPR oraz pod nr tel. (029) 645 53 98 wew. 24  lub 0530 718 919.
 

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone