nota prawna | polityka prywatności

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE

20.09.201314:00

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza nabór wniosków   o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 w ramach Priorytetu IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” Działania 4.2 „Ochrona powierzchni ziemi – Dostosowanie istniejących zakładów zagospodarowania odpadów do obowiązujących przepisów”.

Termin naboru wniosków  od 18 września do  31 października 2013 r.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu.

OGŁOSZENIE

Przygotowała: Teresa Piórkowska
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone