nota prawna | polityka prywatności

Ogłoszenia

Informacja w sprawie akcji ochronnej szczepienia lisów

19.09.201312:47

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej informuje, że w dniach 5 – 14 października 2013 r. na terenie województwa mazowieckiego przeprowadzona zostanie jesienna akcja ochronna szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepienia dokonuje się na podstawie art. 56 ust. 5 i ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.     o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1509).  Do szczepienia będzie użyta szczepionka doustna Fuchsoral w formie „przynęty” zawierającej żywy atentowany szczep wirusa wścieklizny. Przynęty – z zawartością płynnej szczepionki w kapsule (blister) – zostaną zrzucone z samolotu na tereny kompleksów leśnych, łąk i pól  z pominięciem akwenów wodnych, dróg oraz obszarów zabudowanych.
W załączeniu pisma przesłane przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z/s w Siedlcach:
1.    Zarządzenie Nr 11 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 11 września 2013 r., w sprawie przeprowadzenia  ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.
2.    Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie jesiennej akcji ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie w województwie mazowieckim w 2013 r.
3.    Informacja dotycząca postępowania ze zwierzętami, które zetknęły się ze szczepionką przeciwko wściekliźnie lisów.
4.    Wskazówki dotyczące postępowania w terenie, na którym wyłożono przynęty zawierające szczepionkę doustną przeciwko wściekliźnie lisów.
5.    Wskazówki dla mieszkańców terenów, na których zostaną wyłożone przynęty ze szczepionką przeciwko wściekliźnie lisów.


Informację proszę podać w ogłoszeniach na stronie internetowej Starostwa.


Przygotowała: Teresa Piórkowska
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone