nota prawna | polityka prywatności

Ogłoszenia

Konkurs projektów w ramach działania 9.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gosopdarki niskoemisyjnej

13.08.201314:17

Pragniemy poinformować, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, działając na podstawie Umowy z Ministrem Gospodarki,

ogłasza konkurs projektów w ramach działania 9.3

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej - KONKURS nr 2/POIiŚ/9.3/2013
Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 02.09.2013r. do 31.10.2013r.
Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 02.09.2013r. do 31.10.2013r.

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć na naszej stronie www.nfosigw.gov.pl

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone