nota prawna | polityka prywatności

Ogłoszenia

Konkurs „Pozytywnie otwarci”

15.05.201312:31

Na prośbę Pani Elżbiety Nawrockiej Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie informujemy o możliwości zdobycia środków finansowych na realizację Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w ramach konkursu „Pozytywnie otwarci”. 
Konkurs prowadzony jest pod patronatem Krajowego centrum ds. AIDS, Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy i Wojewody Mazowieckiego. Skierowany jest do organizacji pozarządowych, organów samorządów lokalnych oraz placówek ochrony zdrowia. Jego celem jest zachęcenie jak największej grupy ludzi do podjęcia konkretnych, kreatywnych działań w trzech ogólnych obszarach:

1) edukacja i aktywizacja w obszarze HIV/AIDS, jako przejaw wsparcia dla osób zagrożonych HIV i chorych na AIDS;
2) profilaktyka jako podstawowy element zapobiegania zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa, a w szczególności wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych;
3) diagnostyka i monitoring HIV z uwzględnieniem atmosfery i warunków, w jakich odbywa się testowanie.

Osoby zainteresowane udziałem w Konkursie muszą przedstawić na formularzu zgłoszeniowym projekty nowych działań  w ww. obszarach lub koncepcję rozwinięcia działań już prowadzonych. Kapituła Konkursu wybierze laureatów, którym przyznane zostaną granty w wysokości do 20 000, 00 zł na wprowadzenie w życie najlepszych pomysłów.
Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy przesłać pocztą do 12 sierpnia 2013 r.
(decyduje data nadania) na adres:
 

Konkurs „Pozytywnie Otwarci 2013”
Skrytka pocztowa 257
ul. Targowa 73
00-987 Warszawa
 

Więcej szczegółów na temat Konkursu znajdą Państwo na stronie: www.pozytywnieotwarci.pl/konkurs.html
 

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone