nota prawna | polityka prywatności

Ogłoszenia

Zaproszenie na warsztaty Bug w ramach PZO Dolina Dolnego Bugu i Ostoja Nadbużańska

10.05.201314:25

W związku z realizacją projektu POIS.05.03.00-00-186/09  pn. „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 200 na obszarze Polski”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, Priorytet V „Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych” działanie 5.3 „Opracowanie planów ochrony” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniach dyskusyjnych organizowanych w ramach prac nad projektem Planu zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Dolina Dolnego Bugu i Ostoja Nadbużańska.

 Pierwsze spotkanie odbędzie się dnia 22 maja 2013 r. w godzinach 10ºº - 13ºº w siedzibie Nadleśnictwa Łochów przy ul. Wyszkowskiej 28 w Łochowie.  
 Termin drugiego i trzeciego spotkania planowany jest w sierpniu i wrześniu 2013 roku.

 W załączeniu zaproszenie.  - POBIERZ

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone