nota prawna | polityka prywatności

Ogłoszenia

Publikacja „Rośliny obcego pochodzenia”

10.05.201313:38

 Na prośbę Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska – Zespół Ochrony     i Zarządzania Gatunkami Chronionymi Roślin, Zadrzewień i Terenów Zieleni, Departament Ochrony Przyrody informuję o dostępie do publikacji dotyczącej inwazji gatunków obcych „Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych” autorstwa B. Tokarskiej – Guzik, Z. Dajdoka, M. Zając, A. Zająca, A. Urbisz, W. Danielewicz   i Cz. Hołdyńskiego,  która ma na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się w środowisku przyrodniczym gatunków inwazyjnych, w zakresie badań, edukacji społeczeństwa, jak również w działaniach praktycznych.

 Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość otrzymania pojedynczego egzemplarza tego opracowania po pokryciu kosztów przesyłki. W przypadku zainteresowania ta propozycją proszę o przesłanie stosownej informacji drogą elektroniczną do dnia 31 maja 2013 r. na adres: emilia.bylicka@gdos.gov.pl


Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Zespół Ochrony i Zarządzania Gatunkami Chronionymi Roślin, Zadrzewień
i Terenów Zieleni
Departament  Ochrony Przyrody
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
Tel.: +48 (22) 57 92 156
Fax.: +48 (22) 57 92 128
 

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone