nota prawna | polityka prywatności

Ogłoszenia

Realizacja projektu pn. „Bogactwo rozwiązań – kapitałem firmy”

20.03.201316:26

     Na prośbę Polskiego Radia Białystok oraz Fundacji Nasza Przyszłość zamieszczamy informację o realizacji projektu pn. „Bogactwo rozwiązań – kapitałem firmy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

     Jedną z najczęściej spotykanych przeszkód w karierze zawodowej w Polsce jest wciąż macierzyństwo i konieczność opieki nad małym dzieckiem. Część pracodawców postrzega to w kategoriach dyskwalifikujących pracownika. Tymczasem istnieje wiele form zatrudnienia, które pozwalają efektywnie godzić role rodzica i pracownika.
     W dobie rozwiniętych technologii informacyjnych nie wszystkie stanowiska pracy wymagają obecności zatrudnionych w siedzibie firmy w sztywnie wyznaczonych godzinach.
     Problemem zatem wydaje się być niewystarczająca wiedza na temat uelastycznienia działalności przedsiębiorstwa tak, aby możliwe było pogodzenie kariery zawodowej z obowiązkami rodzica.

     Ogólnopolski projekt "Bogactwo rozwiązań - kapitałem firmy" realizowany jest od 1 listopada 2012 r. do 31 października 2013 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego.

     Szczegółowe informacje znajdują się na stronach:  
     www.bogactworozwiazan.pl,
     www.facebook.com/bogactworozwiazan


 

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone