nota prawna | polityka prywatności

Ogłoszenia

Rolnicy!

15.03.201312:39

W związku z wejściem w życie w dniu 28 stycznia 2013 roku dwóch Rozporządzeń Rady Ministrów zakazujących stosowania materiału siewnego odmian genetycznie zmodyfikowanych kukurydzy MON 810 i ziemniaka Amflora, Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Warszawie przedstawia ulotkę informacyjna Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która jest częścią ogólnopolskiej kampanii informacyjnej na ten temat.

Szczegółowe informacje  na temat zakazu stosowania materiału siewnego ww. odmian genetycznie zmodyfikowanych dostępny jest na stronie Ministerstwa i Rozwoju Wsi.

http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Informacje-branzowe-aktualnosci/Zakaz-stosowania-materialu-siewnego-odmian-genetycznie-zmodyfikowanych/

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu:

22/515 81 56 lub  668 372 547

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone