nota prawna | polityka prywatności

Ogłoszenia

Uwaga Rolnicy!

01.02.201308:11

 Uchwalona niedawno ustawa o nasiennictwie i rozporządzenia, które wejdą w życie od 28 stycznia 2013 roku, zakazują wprawdzie uprawiania GMO, ale brak jest zakazu sprzedaży genetycznie zmodyfikowanego materiału siewnego ( chodzi o kukurydzę MON 810 i ziemniaki Amflora GM).
 W związku z powyższym rolnicy mogą zostać wprowadzeni w błąd przez firmy sprzedające nasiona genetycznie zmodyfikowane. W obecnej sytuacji prawnej uprawa nasion genetycznie zmodyfikowana jest nielegalna.
 Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej  http://www.icppc.pl/antygmo/2013/01/ są do ściągnięcia plakaty i ulotki.


Przygotowała: Teresa Piórkowska
Podinspektor ds. rolnictwa i rybactwa śródlądowego
Tel. 29/645 71 32
 

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone