nota prawna | polityka prywatności

Ogłoszenia

Aplikacja „Mazowiecki Bank Projektów”

30.11.201215:54

      Na prośbę Marszałka Województwa Mazowieckiego, informujemy o powstaniu aplikacji „Mazowiecki Bank Projektów”, elektronicznej bazy wiedzy o inwestycjach w województwie mazowieckim.

     Aplikacja skierowana jest do potencjalnych beneficjentów przyszłego regionalnego programu operacyjnego 2014 – 2020 tj. m.in. do jednostek samorządu terytorialnego, instytucji otoczenia biznesu, instytucji naukowych, jednostek badawczo – rozwojowych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, podmiotów działających w oparciu o zapisy ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym.
     Aplikacja jest dostępna na stronie www.mazovia.pl w zakładce UE oraz na stronie www.bankprojektow.mazovia.pl.
     Szczegółowych informacji nt. „Mazowieckiego Banku Projektów” udziela Departament Strategii Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego, tel. 22 59 79 969 oraz 22 59 79 785.

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone