nota prawna | polityka prywatności

Ogłoszenia

Projekt pt. „Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim”

14.11.201214:13

     Na prośbę Stowarzyszenia Krajowy Ruch Ekologiczno – Społeczny informujemy, że ww. Stowarzyszenie rozpoczęło realizację projektu pt. „Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim”.

     Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Funduszu Współpracy oraz Gminą Długosiodło. Obejmuje swym zasięgiem następujące powiaty: makowski, ostrołęcki, ostrowski, pułtuski, wyszkowski i  miasto Ostrołękę.
     Projekt zakłada utworzenie 7 spółdzielni socjalnych, w których zostanie zatrudnionych przynajmniej 50 osób. Oprócz wsparcia szkoleniowo-doradczego dla osób zainteresowanych założeniem spółdzielni socjalnych, udzielana będzie również pomoc finansowa w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej (do 20.000,00 zł na osobę oraz wsparcia pomostowego (1000 zł/m-c na osobę w pierwszych sześciu miesiącach funkcjonowania).
     Beneficjentami inicjatywy mogą być osoby zagrożone wykluczeniem społecznym zgodnie z zapisami Ustawy o spółdzielniach socjalnych (w tym osoby niepełnosprawne oraz bezrobotne). W ograniczonym zakresie ze wsparcia mogą także korzystać osoby prawne i instytucje rynku pracy, zainteresowane zaangażowaniem się w rozwój przedsiębiorczości społecznej na Mazowszu.
     Więcej informacji o projekcie można uzyskać na stronie www.iwes.pl
     Osoby i instytucje zainteresowane udziałem w projekcie zachęcamy do kontaktu z p. Edytą Brzostek odpowiedzialną za rekrutację, telefon kontaktowy: 531 092 995,  e-mail: e.brzostek@kres.org.

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone