nota prawna | polityka prywatności

Ogłoszenia

Witryna Obywatelska

23.05.201215:40

Informuję, że na prezydenckiej stronie internetowej została uruchomiona Witryna Obywatelska. Jest to miejsce gromadzenia opisów dobrych praktyk, łatwych do wykorzystywania w innych miejscowościach, mających zachęcić wszystkich do podążania drogą wskazaną przez aktywne środowiska.

Inicjatywy gromadzone są w trzech kategoriach:
a) Wspólnota Obywatelska – działania gmin i powiatów, które mają w celu zwiększenia udziału obywateli w realizacji zadań publicznych.;
b) Partnerstwo Samorządów – inicjatywy na rzecz współpracy  pomiędzy różnymi jednostkami samorządu, które harmonizują lub wspólnie realizują zadania publiczne;
c) Obywatelska Inicjatywa Lokalna – działania inicjowane oddolnie, przez mieszkańców zorganizowanych w różnych grupach lub też działających samodzielnie, którzy pragną czynnie uczestniczyć w życiu swej społeczności.

Baza dobrych praktyk gromadzonych w Witrynie Obywatelskiej ma na celu rozwój samorządności i postaw obywatelskich, a także jest istotnym narzędziem budowy kapitału społecznego, który stanowi niezbędny warunek rozwoju Polski.
Więcej informacji na temat Witryny Obywatelskiej znajdą Państwo na stronie www.prezydent.pl/witryna-obywatelska.
Serdecznie zapraszam do aktywnego udziału w przedmiotowym przedsięwzięciu.


Starosta Ostrowski
        /-/ Zbigniew Kamiński
 

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone