nota prawna | polityka prywatności

Ogłoszenia

Rolniku – weź udział w konkursie!

25.04.201215:02

Konkurs organizowany przez Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy i ekologii w rolnictwie dla rolników i sołtysów.

Celem Konkursu Wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy i ekologii w rolnictwie jest:
1) upowszechnianie wśród ubezpieczonych rolników wiedzy z zakresu ekologii, ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych,
2) zapobieganie wypadkom w gospodarstwach rolnych oraz zmniejszenie skutków degradacji środowiska naturalnego spowodowanego działalnością rolniczą.


Głównym Organizatorem Konkursu jest Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie  we współudziale instytucji samorządowych i lokalnych mediów.
Udział w konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie prowadzące rolniczą działalność produkcyjną. Aby wziąć udział w Konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny  wraz z regulaminem w Placówkach Terenowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Urzędach Gmin oraz na stronie internetowej  www.powiatostrowmaz.pl

Termin zgłoszenia upływa z dniem 15 czerwca 2012 roku

Na laureatów konkursu czekają cenne nagrody ufundowane przez organizatorów.

Do pobrania : Regulamin konkursu

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone