nota prawna | polityka prywatności

Ogłoszenia

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

19.04.201213:01

Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536, Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244) na realizację zadania publicznego Powiatu Ostrowskiego w roku 2012 w zakresach:
- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
- ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Termin składania ofert wyznacza się do dnia 11  maja 2012 r. do godz. 16.00

 
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są poniżej:


1. Uchwała Nr 151/67/12  Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia  18 kwietnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Ostrowskiego w roku 2012 w zakresach przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, ekologii oraz ochrony dziedzictwa    przyrodniczego.


2. Wzór oferty.

 

 

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone