nota prawna | polityka prywatności

Ogłoszenia

Konsultacje projektu Programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie ostrowskim na lata 2012-2014

03.04.201215:27

„Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej ogłasza konsultacje projektu Programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie ostrowskim na lata 2012-2014” zgodnie z Uchwałą Nr 148/64/12 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28.03.2012 r.

Do udziału w konsultacjach zapraszamy organizacje działające w sferze organizowania pieczy zastępczej lub działań wspierających rodzinę oraz osoby sprawujące bądź zainteresowane sprawowaniem pieczy zastępczej.
Uwagi i opinie  dotyczące projektu mogą być zgłaszane w terminie do 13.04.2012r. włącznie w formie pisemnej, z uwzględnieniem danych przewidzianych we wzorze ankiety konsultacyjnej.

Ankietę należy wysłać na adres e-mail: pcpr@powiatostrowmaz.pl lub złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka, nie później niż do dnia 13.04.2012r”.

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone