nota prawna | polityka prywatności

Ogłoszenia

Uwaga Rolnicy

30.03.201214:09

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Warszawie przypomina, że SZKODY POWSTAŁE W UPRAWACH ZBÓŻ w wyniku ujemnych skutków przezimowania w okresie zimowym 2011/2012 są objęte dopłatami w ramach DE MINIMIS

Producenci rolni, którzy zużyli do siewu materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany, mogą ubiegać się o dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de mini mis w rolnictwie do upraw, które uległy zniszczeniu w wyniku ujemnych skutków przezimowania.
Producenci rolni, którzy chcą skorzystać z pomocy są zobowiązani do złożenia do właściwego ze względu na siedzibę lub adres zamieszkania Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Warszawie wniosku o przyznanie dopłaty do  25 czerwca 2012 roku.
 Jednocześnie informujemy, iż przed podjęciem prac agrotechnicznych mających na celu likwidację zniszczonej uprawy (założonej z materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany), producent rolny powinien powiadomić właściwy Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego o planowanych czynnościach w formie pisemnej, przekazanie za pośrednictwem poczty, faxu lub poczty elektronicznej.
Dopłata ma charakter pomocy de mini mis w rolnictwie. W związku z tym,  w okresie 3 lat łączna kwota pomocy dla producenta rolnego nie może przekroczyć 7500 euro.
 Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego www.arr.gov.pl, w zakładce „Warunki uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de mini mis w rolnictwie w 2012 r.”

Infolinia Agencji Rynku Rolnego - 22/661 72 72.

Agencja Rynku Rolnego
Oddział Terenowy w Warszawie
Sekcja Informacji i Promocji
  tel/fax  22/515-81-56; 668 372 547
 

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone