nota prawna | polityka prywatności

Ogłoszenia

Konkurs „Przełamujemy bariery – dobra praktyka na rzecz osób niepełnosprawnych”

03.11.201109:43

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niepełnosprawnym Ruchowo ogłosiła konkurs „Przełamujemy bariery – dobra praktyka na rzecz osób niepełnosprawnych”, współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Konkurs ma na celu nagrodzenie interesujących projektów, inicjatyw i działań na rzecz osób niepełnosprawnych  na wsi lub w niewielkim mieście. Nagrodzone mogą zostać inicjatywy zarówno przedstawicieli samorządów, Publicznych Punktów Dostępu do Internetu, lokalnych organizacji pozarządowych, instytucji działających na rzecz aktywizacji zawodowej i pomocy społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej jak i wszelkich innych, formalnych i nieformalnych grup działania. 


 Pula nagród przewidzianych w konkursie wynosi 2500 zł. Nagrodami w konkursie są:
• za zajęcie 1 miejsca – laptop
• za zajęcie 2 i 3 miejsca – aparaty cyfrowe


Zgłoszenia należy składać osobiście lub przesłać pocztą bądź przesyłką kurierską do dnia 16 listopada br. na adres Organizatora: Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niepełnosprawnym Ruchowo w Warszawie, ul. Twarda 51/55, 00 – 818 Warszawa lub e-mailem na adres: konkurs@idn.org.pl z dopiskiem
Konkurs „Dobre praktyki”.
Szczegóły dotyczące konkursu, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie: www.fpmiinr.org.pl. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Fundacji: Aleksandra Michalak, e-mail: amichalak@idn.org.pl lub Weronika Pielas,

e-mail:weronika.pielas@idn.org.pl.
 

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone