nota prawna | polityka prywatności

Ogłoszenia

Mazowieckie Centrum Ekonomii Społecznej zaprasza do udziału w projekcie „Ambasada Sukcesu – centrum wsparcia podmiotów ekonomii społecznej”

20.10.201112:01

Informujemy, że Mazowieckie Centrum Ekonomii Społecznej 10 października 2011 r. rozpoczęło nabór uczestników do projektu „Ambasada Sukcesu – centrum wsparcia podmiotów ekonomii społecznej” realizowanego w ramach działania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.

Celem projektu jest aktywizacja i wsparcie działalności podmiotów ekonomii społecznej poprzez szkolenia on – line, unikatowe forum partnerstwa lokalnego, a także profesjonalną pomoc prawników, księgowych oraz specjalistów ds. marketingu.
Projekt skierowany jest do podmiotów ekonomii (fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, centra integracji społecznej itp.), mających swoją siedzibę na terytorium województwa mazowieckiego, w szczególności do organizacji z gmin wiejskich i miejsko- wiejskich oraz niedawno powstałych.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdą Państwo na stronie projektu www.mazowsze.3sektor.org.
 

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone