nota prawna | polityka prywatności

Ogłoszenia

Tyflobus w Ostrowi Mazowieckiej

30.09.201114:54

Akcja jest współfinansowana przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

 

Organizatorem jest Fundacja Szansa dla Niewidomych, która działa od 1992 roku, wspomagając osoby niepełnosprawne. Od kilku lat koncentruje się na działaniach zmierzających do uaktywnienia zawodowego osób niewidomych i słabowidzących, stworzenia im warunków do podjęcia nauki i pracy twórczej, satysfakcjonującej, zgodnej
z własnymi zainteresowaniami i aspiracjami.

 

Akcja rozpocznie się od prezentacji, podczas której każdy będzie mógł zapoznać się z narzędziami, dzięki którym niewidomi i niedowidzący mogą być samodzielni w życiu. Przedstawione zostanie udźwiękowienie, mapy i plany wypukłe, dzięki którym niewidomi mogą samodzielnie poruszać się po otoczeniu. Będzie można zasięgnąć porady u tyflospecjalistów – specjalistów ds. rehabilitacji.

 

Podczas akcji odbędą się tyflospektakle, dzięki którym każdy dowie się, jak może pomóc niewidomemu na ulicy, jak wskazać mu drogę, ale przede wszystkim pokazane zostanie, jak niewiele potrzeba, aby niewidomy mógł być samodzielny, aby mógł być równoprawnym obywatelem. Prowadzący akcję pokażą, co zrobić, aby przestrzeń publiczna była całkowicie przyjazna dla tej grupy osób niepełnosprawnych. Organizatorzy udowodnią, że dźwiękiem i dotykiem można zrekompensować brak widzenia.

 

Głównym celem akcji jest:

Zapraszamy wszystkich, którzy nie mają kontaktu z osobami z dysfunkcją wzroku, a chcieliby zobaczyć, jak one żyją, jakich pomocy potrzebują i jak ważne jest zaangażowanie społeczeństwa w te kwestie.

 

Zapraszamy również osoby niewidome i niedowidzące, które same najlepiej przecież wiedzą, czego Im potrzeba do pełnej samodzielności!

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone