nota prawna | polityka prywatności

Ogłoszenia

Bezpłatne szkolenie e-learningowe dla nauczycieli

27.09.201110:07

     Towarzystwo Produkcyjno – Handlowe Sp. z o.o. organ prowadzący dla Centrum Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli „EducoII” realizuje w ramach Konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty), innowacyjny projekt edukacyjny pn. „Ekonomia i finanse – innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości”.

     Projekt adresowany jest do nauczycieli przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jego celem jest podniesienie poziomu wiedzy uczniów na temat działalności gospodarczej, nowoczesnych instrumentów finansowo – bankowych oraz lepsze przygotowanie uczniów do funkcjonowania w realiach współczesnej gospodarki i zwiększenie ich motywacji do dalszego kształcenia.
     Szczegółowe informacje o projekcie oraz warunkach i zasadach uczestnictwa w nim dostępne są na stronie internetowej www.przedsiebiorczosc.info.pl w zakładce „Aktualności”, przy temacie „Bezpłatne szkolenie dla nauczycieli”.

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone