nota prawna | polityka prywatności

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH

27.09.201109:31

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza do rokowań po II przetargu ustnym nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na  dzierżawę  lokalu użytkowego (Stacji Kontroli Pojazdów) znajdującego się w Starym Lubiejewie  przy ul. Słonecznej 4 w budynku posadowionym na działce nr 564/10 ; KW 36586

O G Ł O S Z E N I E    O   R O K O W A N I A C H

 

REGULAMIN ROKOWAŃ na dzierżawę lokalu użytkowego z wyposażeniem  jako Stacji Kontroli Pojazdów znajdującego się w Starym Lubiejewie przy ul. Słonecznej 4
 

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone