nota prawna | polityka prywatności

Ogłoszenia

Oferta półkolonii dla dzieci i młodzieży

17.06.201115:18

Szanowni Państwo:

Związek Młodzieży Wiejskiej, wzorem lat ubiegłych, przygotowuje się do akcji organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji 2011.
Jednym z elementów naszego przedsięwzięcia jest organizacja półkolonii letnich (tj. wypoczynku w miejscu zamieszkania w obiekcie używanym okazjonalnie do wypoczynku, tj. szkoła, świetlica wiejska, remiza itp.) dla dzieci rolników, w wieku 7-16 lat, których co najmniej jedno z rodziców/prawnych opiekunów/ jest ubezpieczone w pełnym zakresie lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z propozycją wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu.
Szczegóły oferty:
Termin realizacji półkolonii: do ustalenia (półkolonie powinny odbyć się w terminie 25 czerwiec – 31 sierpień 2011)
Czas trwania półkolonii: 10 dni
Odpłatność uczestników:
50zł (tylko w przypadku gdy jeden z rodziców lub prawnych opiekunów jest ubezpieczony w KRUS lub pobiera świadczenie- renta, emerytura- z KRUS)
W ramach organizowanych półkolonii letnich pokrywamy koszty:
- mini wyprawkę szkolną, (m.in. plecak, przybory szkolne);
- koszty opieki kadry pedagogicznej;
- 2 posiłki (w tym obiad);
- organizację programu kulturalno-oświatowego (w tym wycieczki, zajęcia sportowe, plastyczne itp.);
- koszty wynajmu sal, boisk sportowych itp.;
W przypadku wyrażenia współuczestnictwa w/w przedsięwzięciu, prosimy o przesłanie mailem bądź faxem pisemnej deklaracji uczestnictwa, nie później niż do 25 czerwca 2011 r.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym przedsięwzięciu, liczba miejsc ograniczona.
Związek Młodzieży Wiejskiej,
ul. Nowy Świat 19 lok. 17
00-029 Warszawa
Osoba do kontaktu:
Karolina Gąsowska
tel. 22 826 11 68, fax: 22 826 44 55
e-mail: karolina.gasowska@zmw.pl; zkzmw@zmw.pl  
 

Formularz zgłoszeniowy - pobierz

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone