nota prawna | polityka prywatności

Ogłoszenia

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Ostrowskiego w roku 2011 w zakresie pomocy społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych.

26.05.201108:09

W wyniku przeprowadzenia postępowania konkursowego Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej w dniu 25 maja 2011 r. dokonał wyboru ofert przedłożonych przez:

1) Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „ISKIERKA” z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Sportowa 14, 07-300 Ostrów Mazowiecka, na realizację zadania publicznego Powiatu Ostrowskiego w  roku 2011 w  zakresie pomocy społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych pn.: „Sport niepełnosprawnych”- organizacja turystyki, sportu, rekreacji osób niepełnosprawnych”,
2) Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski „Podaruj Uśmiech” z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3 Maja 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka, na realizację zadania publicznego Powiatu Ostrowskiego w  roku 2011 w  zakresie pomocy społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych pn.: „Raz, dwa, trzy … teraz My” – wakacyjny wyjazd rehabilitacyjny”,
3) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Sikorskiego 3/1, 07-300 Ostrów Mazowiecka, na realizację zadania publicznego Powiatu Ostrowskiego w  roku 2011 w  zakresie pomocy społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych pn.: „Organizacja wycieczki trzydniowej na Mazury dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu ostrowskiego w czasie ferii letnich 2011 r. – w ramach organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych  wychowawczo w formie wypoczynku rekreacyjno – turystycznego”,
4) Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Przystań”, z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Chopina 2B, 07-300 Ostrów Mazowiecka, na realizację zadania publicznego Powiatu Ostrowskiego w  roku 2011 w  zakresie pomocy społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych pn.: „Zwiedzam, oglądam – wzbogacam się” – organizowanie turystyki, sportu, rekreacji osób niepełnosprawnych.

Na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa powyżej, udziela się dotacji w wysokości po 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
 

Uchwała Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone